Лютий 02 2018

Задача №1. Екологічне право (01075)

Задача №1

Гр. Федоренко В., який працював з 1994 р. по 1999 р. в КСП „Надія”, с. Стежки Канівського району Черкаської обл., отримав при паюванні земель КСП земельну частку (пай), право на яку підтверджено відповідним сертифікатом.
В 1999 р. КСП „Надія” було ліквідовано, а землі, які належали йому на праві колективної власності, були частково передані в оренду СТОВ „Лан” (50 га), а частково – у власність ВАТ „Аграрна країна” (76 га).
В 2016 р. гр. Федоренко В. звернувся до голови Канівської райдержадмінінстрації із заявою про виділення йому в натурі земельної частки (паю) із земель, орендованих СТОВ „Лан”. У відповіді голови РДА зазначалось про неможливість задоволення заяви Федоренка, що обґрунтовувалось наступним. По-перше, вирішення питань щодо виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) є компетенцією районної ради. По-друге, із ліквідацією КСП „Надія” право на земельну частку (пай) Федоренка є припиненим. По-третє, землі, орендовані СТОВ „Лан”, зайняті багаторічними насадженнями, а тому не можуть бути об’єктом паювання.
Федоренко В. звернувся за роз’ясненнями до юристів Спілки захисту земельних прав селян.
1. Визначте коло суспільних правовідносин.
2. Який порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)?
3. Надайте правову оцінку позиції голови РДА.
4. Яку консультацію повинні надати юристи гр. Федоренку В. ?

Список використаних джерел

1.    Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (остання редакцiя вiд 30.09.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
2.    Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (остання редакція від 02.11.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/земельний%20кодекс%20україни.
3.    Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» від 05.06.2003 № 899-IV (остання редакція від 27.06.2015). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/899-15.
4.    Постанова Кабінету Міністрів України «Про організацію робіт та методику розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)» від 4 лютого 2004 р. N 122 (остання редакція від 19.06.2015). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/122-2004-п.
5.    Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І. Науково практичний коментар Земельного кодексу України, 5-те видання, змінене і доповнене. – К.: Алерта, 2013. – 544 с.

Код роботи — 01075

Вартість — 75 грн.

Лютий 02 2018

Задача №2. Екологічне право (01074)

 Задача №2

Начальник Азово – Чорноморської екологічної інспекції видав наказ, відповідно до якого всі особи, які самовільно займають землі на території АРК, були зобов’язані сплачувати земельний податок, що дорівнює середньореспубліканському розміру земельного податку, який було визначено цим же наказом. В наказі було зазначено, що він виданий в межах виконання інспекцією функції контролю за дотриманням земельного законодавства. Контроль за виконанням наказу було покладено на працівників інспекції – державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища.
Прокурор АРК вніс протест на зазначений наказ, вказавши на його видання з перевищенням повноважень.
Начальник інспекції оскаржив дії прокурора щодо внесення протесту до Генерального прокурора України, зазначивши, що його (начальника інспекції) дії є законними та такими, що сприяють упорядкуванню земельних відносин в АРК.

1.Визначте коло суспільних правовідносин.
2.Які органи уповноважені здійснювати контроль за сплатою земельного податку?
3. Чи передбачені законодавством України платежі за використання самовільно зайнятих земельних ділянок?
4.Яким має бути рішення Генерального прокурора України?

Список використаних джерел

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (остання редакцiя вiд 30.09.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (остання редакція від 02.11.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/земельний%20кодекс%20україни.
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (остання редакція від 01.08.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
4. Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII (остання редакція від 01.08.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1697-18.
5. Указ Президента України «Про Положення про Державну екологічну інспекцію України» від 13.04.2011 № 454/2011 (остання редакція від 13.04.2011). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/454/2011.

Код роботи — 01074

Вартість — 75 грн.

Лютий 02 2018

Задача №6. Екологічне право (01073)

Задача №6

До державної регіональної екологічної інспекції звернулися жителі с. Літки з клопотанням припинити діяльність тваринницького комплексу продуктивністю 60 тис. голів, бо він систематично скидає в закриті водойми відходи свого виробництва, що позбавляє їх можливості використовувати водойми для питних цілей та оздоровлення дітей, знищив сінокоси і пасовища, які вони традиційно використовували для випасання власної худоби та заготівлі сіна.
У процесі вивчення справи вказані факти дійсно підтвердились. Однак, як стало відомо, внутрішньогосподарські водойми у свій час були збудовані за рахунок коштів тваринницького комплексу з тим, щоб заощади кошти, які мали справлятися на будівництво водопровідної мережі централізованого водопостачання.
Керівництво тваринницького комплексу, вбачаючи можливі економічні та соціальні наслідки, погодилось очистити кілька внутрішньогосподарських водойм для водозабезпечення сільського  населення та відновити частину луків з метою їх використання під окультурені пасовища і сінокоси.
За таких умов керівництво державної екологічної інспекції відмовило жителям у задоволенні їхніх вимог, і вони звернулися від імені колективу до суду про усунення перешкод у використанні водойм та природних сінокосів і пасовищ, відновлення їхнього права на безпечне для життя і здоров’я довкілля та відшкодування матеріальних збитків тваринницьким комплексом.
Визначити коло суспільних правовідносин; дати аналіз дій державної екологічної інспекції; чи підлягає позов задоволенню?
Вирішити справу.

Список використаних джерел

1.    Конституція України від 28.06.1996 року (остання редакцiя вiд 15.03.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0.
2.    Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (остання редакція від 02.01.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
3.    Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991 № 1264-XII (остання редакція від 01.01.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.

 

Код роботи — 01073

Вартість — 75 грн.