Лютий 05 2018

Права, що виникають із свідоцтва на знаки для товарів та послуг + Задачі (01081)

Зміст

1. Права, що виникають із свідоцтва на знаки для товарів та послуг     3
2. Право доступу до твору образотворчого мистецтва    7

3. Практичне завдання     9

Краснова звернулась до видавництва «Юридична практика» з позовом, в якому просила стягнути з нього авторську винагороду та відшкодувати заподіяну моральну шкоду. В позові вона вказала, що у виданому CD-ROM дипломні, курсові роботи і реферати без її відома була вміщена написана нею дипломна робота.
Як доказ вона представила дискету із записом своєї роботи. Як потім було встановлено, запис роботи на дискету був зроблений за рік до випуску у продаж згаданого диску. Витік інформації з її домашнього персонального комп’ютера виключався. Копію дискети із записом дипломної роботи на вимогу вищого навчального закладу, у якому вона навчалась, позивачка додала до матеріалів самостійної дипломної роботи.
Як слід вирішити справу? Які факти мають значення для її вирішення?

4. Практичне завдання     12

В територіальне відділення Антимонопольного комітету України надійшла заява від ТОВ «Айсберг» про неправомірне використання його фірмової назви приватним підприємством «Айсберг» ( ПП «Айсберг» ).
Як було встановлено, ТОВ «Айсберг» отримало свою назву в момент його державної реєстрації як суб’єкта підприємництва 30 грудня 1999 р. і спеціалізується на роздрібній торгівлі продовольчими товарами дитячого асортименту.
«ПП «Айсберг» зареєстроване як суб’єкт підприємництва 27 січня 2012 р. і спеціалізується на комісійній торгівлі непродовольчими товарами дитячого асортименту. Його власник до реєстрації був працівником ТОВ «Айсберг» і при реєстрації добре знав про існування однойменного підприємства та його спеціалізацію.
Як слід кваліфікувати дану ситуацію? Чи є порушення у діях власника ПП «Айсберг»? Яке і хто повинен винести рішення по даному випадку? Складіть проект рішення.

Рішення господарського суду   15

Список використаних джерел    18

1.    Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (поточна редакція від 30.09.2015). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
2.    Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (поточна редакція від 01.08.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
3.    Закон України “Про авторське право та суміжні права” від 23.12.1993 № 3792-XII (поточна редакція від 05.12.2012). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.
4.    Закон України “ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993 № 3689-XII (поточна редакція від 21.05.2015). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3689-12.
5.    Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність : підручник / В. Д. Базилевич. – 3 – є вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2014. – 671 с.
6.    Ізбаш О. О. Захист інтелектуальної власності тих, хто навчається, у системі освіти / Актуальні проблеми держави і права, 2014. – С.256-262.
7.    Плєвако Н.В. Поняття фірмового найменування / Н.В. Плєвако // Право і безпека – 2012. – №3 (45)  – С. 314-317.
8.    Селіваненко В. Форми порушення прав на комерційне найменування / В. Селіваненко / Теорія і практика інтелектуальної власності – 2010 – № 5. – С.89-97.

Код роботи — 01081

Вартість — 200 грн.

Лютий 05 2018

Право соціального забезпечення. Задача № 42, № 91, № 8 (01080)

Задача № 42

Бабінцева, перебуваючи у відрядженні в іншому місті, після судового засідання повертаючись до структурного підрозділу компанії зайшла до кав’ярні пообідати (судове засідання відбулося із запізненням на декілька годин і обідню перерву Бабінцева пропустила, очікуючи на засідання в суді). Виходячи з кав’ярні, Бабінцева впала на сходах і пошкодила хребет.
Комісія з розслідування нещасних випадків склала акт за формою Н-5 про те, що травма не пов’язана з виробництвом, мотивуючи тим, що обідня перерва в компанії, в т.ч. і у відокремленому підрозділ була на годину раніше, і взагалі, Бабінцева могла взяти з собою бутерброди і пообідати в приміщенні суду (в коридорі, коли очікувала на судове засідання).
На заперечення Бабінцевої, що саме в інтересах і заради іміджу компанії вона так вчинила, роботодавець зауважив, якщо Бабінцева почне оскаржувати рішення комісії, то їй буде оголошено догану за порушення трудової дисципліни.
Визначте ключові питання задачі. Ваша оцінка ситуації.

Задача № 91

Михайлюк в зв’язку з побутовою травмою став інвалідом І групи та потребував стороннього догляду. Його дружина була змушена звільнитися з роботи та доглядати чоловіка. При оформленні компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, дружині роз’яснили, що розмір компенсації є суттєво менший не тільки від зарплати з останнього місця роботи, а навіть від прожиткового мінімуму для працездатних осіб (15%). Дружина не погодилася з таким розрахунком, оскільки відповідно до Конституції України соціальні виплати не можуть бути менше прожиткового мінімуму. А дана компенсація є для неї основним і єдиним джерелом доходу, оскільки вона не може працювати і доглядати чоловіка одночасно.
Визначте ключові питання задачі Ваша оцінка ситуації.

Задача № 8

Громадянка Рибак уклала пенсійний контракт з недержавним пенсійним фондом «Забезпечене майбутнє». В одному з пунктів даного договору передбачалося, що Рибак має право на отримання пенсійних виплат по досягненню 65 років. Визначте ключові питання задачі Ваша оцінка ситуації.

Список використаних джерел

1.    Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (остання редакцiя вiд 30.09.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
2.     Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (остання редакція від 01.05.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page1
3.    Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII (остання редакція від 05.04.2015). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
4.    Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-III (остання редакція від 06.08.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1768-14
5.    Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV (остання редакція від 20.07.2014). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1768-14
6.    Постанова Кабінету міністрів України «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 30.11.2011 № 1232 (остання редакція від 05.04.2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1232-2011-п
7.    Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям » від 30.11.2011 № 1232 (остання редакція від 15.01.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/250-2003-п

Код роботи — 01080

Вартість — 200 грн.

Лютий 05 2018

Задача № 1 з міжнародного права (01079)

Завдання №1

Зробіть порівняльний аналіз термінів «зовніш¬ньоекономічна угода (договір)», «зовнішньоторговельна угода (до¬говір)», «міжнародний комерційний (підприємницький) договір».
Вкажіть на спільне і відмінне у їх значенні. Який з них є, на Вашу думку, найбільш прийнятним?

Список використаних джерел

1.    Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (остання редакцiя вiд 30.09.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
2.    Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (остання редакція від 19.02.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page1
3.    Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року №435- IV (поточна редакцiя вiд 02.11.2016 року). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15
4.    Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII (остання редакція від 15.09.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/959-12
5.    Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 № 2709-IV (остання редакція від 24.05.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2709-15

Код роботи — 01079

Вартість — 75 грн.