Лютий 06 2018

Трудове право (Задачі) (01082)

Зміст

Перше завдання

Позивачка звернулася до суду із заявою. Сказала що була в трудових відносинах  з 06 червня 2011 року і була звільнена 02 жовтня 2014 року. Позов від 28 січня 2015. Просила стягнути середній заробіток який не виплатили,   вона фактично працювала в донецькому обленерго.
Суди трьох інстанцій стягнули ці кошти.
Відповідач заперечує. Його вини у невиплаті розрахунків немає бо у нього форс-мажорні обставини.

Друге завдання

Рішенням вищої кваліфікаційної комісії було рекомендовано перевести суддю Іванову з районного суду московського району міста Харкова до дніпровського районного суду міста Полтави.
Суддя оскаржує це рішення до вищої ради юстиції, вважає його незаконним. Воно було здійснено в зв’язку реорганізацією чи ліквідацією суду. Дати рішення вищої ради юстиції і що потрібно зробити судді.

Список використаних джерел:

1.    Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (остання редакцiя вiд 30.09.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
2.    Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (остання редакція від 01.05.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page1
3.    Закон України «Про судоустрій та статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI (остання редакцiя вiд 30.09.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
4.    Мельник, К. Ю. Трудове право України : підручник / К Ю. Мельник. — Харків : Діса плюс, 2014. — 480 с.
5.    Пилипенко П.Д. Трудове право України: академічний курс. Підручник — Видавничий Дім “Ін Юре”, 2014.- 552 с.

Код роботи — 01082

Вартість — 150 грн.

Comments are closed.