Лютий 05 2018

Права, що виникають із свідоцтва на знаки для товарів та послуг + Задачі (01081)

Зміст

1. Права, що виникають із свідоцтва на знаки для товарів та послуг     3
2. Право доступу до твору образотворчого мистецтва    7

3. Практичне завдання     9

Краснова звернулась до видавництва «Юридична практика» з позовом, в якому просила стягнути з нього авторську винагороду та відшкодувати заподіяну моральну шкоду. В позові вона вказала, що у виданому CD-ROM дипломні, курсові роботи і реферати без її відома була вміщена написана нею дипломна робота.
Як доказ вона представила дискету із записом своєї роботи. Як потім було встановлено, запис роботи на дискету був зроблений за рік до випуску у продаж згаданого диску. Витік інформації з її домашнього персонального комп’ютера виключався. Копію дискети із записом дипломної роботи на вимогу вищого навчального закладу, у якому вона навчалась, позивачка додала до матеріалів самостійної дипломної роботи.
Як слід вирішити справу? Які факти мають значення для її вирішення?

4. Практичне завдання     12

В територіальне відділення Антимонопольного комітету України надійшла заява від ТОВ «Айсберг» про неправомірне використання його фірмової назви приватним підприємством «Айсберг» ( ПП «Айсберг» ).
Як було встановлено, ТОВ «Айсберг» отримало свою назву в момент його державної реєстрації як суб’єкта підприємництва 30 грудня 1999 р. і спеціалізується на роздрібній торгівлі продовольчими товарами дитячого асортименту.
«ПП «Айсберг» зареєстроване як суб’єкт підприємництва 27 січня 2012 р. і спеціалізується на комісійній торгівлі непродовольчими товарами дитячого асортименту. Його власник до реєстрації був працівником ТОВ «Айсберг» і при реєстрації добре знав про існування однойменного підприємства та його спеціалізацію.
Як слід кваліфікувати дану ситуацію? Чи є порушення у діях власника ПП «Айсберг»? Яке і хто повинен винести рішення по даному випадку? Складіть проект рішення.

Рішення господарського суду   15

Список використаних джерел    18

1.    Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (поточна редакція від 30.09.2015). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
2.    Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (поточна редакція від 01.08.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
3.    Закон України “Про авторське право та суміжні права” від 23.12.1993 № 3792-XII (поточна редакція від 05.12.2012). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.
4.    Закон України “ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993 № 3689-XII (поточна редакція від 21.05.2015). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3689-12.
5.    Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність : підручник / В. Д. Базилевич. – 3 – є вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2014. – 671 с.
6.    Ізбаш О. О. Захист інтелектуальної власності тих, хто навчається, у системі освіти / Актуальні проблеми держави і права, 2014. – С.256-262.
7.    Плєвако Н.В. Поняття фірмового найменування / Н.В. Плєвако // Право і безпека – 2012. – №3 (45)  – С. 314-317.
8.    Селіваненко В. Форми порушення прав на комерційне найменування / В. Селіваненко / Теорія і практика інтелектуальної власності – 2010 – № 5. – С.89-97.

Код роботи — 01081

Вартість — 200 грн.

Comments are closed.