Лютий 26 2014

Задачі з кримінального права

Зміст

1. Задача 3

Могильова, бажаючи помститись Титовій, до якої перейшов жити її чоловік, стала підбурювати раніше судимого за розбій Єрмоленка та 16-річного Веремієва вбити Титову, пообіцявши за це 10 000 доларів США. Могильова тричі пригощала їх спиртним, і врешті Єрмоленко та Веремієв погодилися на вбивство, одержавши у завдаток 2 000 доларів США. Через три дні пізно ввечері вони підстерегли Титову, що поверталася з роботи. Веремієв заштовхнув її у під’їзд сусіднього будинку, де вже знаходився Єрмоленко, а сам залишився надворі спостерігати за обстановкою. Єрмоленко ж фінським ножем тричі вдарив Титову у груди. Переконавшись, що потерпіла мертва, Єрмоленко та Веремієв за пропозицією Єрмоленка обшукали її та забрали дві золоті каблучки вартістю 1 800 гривень та гаманець з 500-а гривнями.

Дайте кримінально-правову оцінку дій суб’єктів.

2. Задача 5

Карпов, раніше судимий за розбійний напад, домовився зі своїми знайомими Сичовим та Петраком напасти на касу автозаправної станції. Озброївшись обрізом мисливської рушниці та фінськими ножами, вони під’їхали на авто на заправку, втрьох вискочили з машини, проникли у приміщення каси. Погрожуючи касиру зброєю, забрали 8 тисяч гривень і побігли до авто, але були затримані працівниками ДАІ. Відстрілюючись, Карпов поранив одного з міліціонерів, заподіявши йому тяжке тілесне ушкодження.

Дайте кримінально-правову оцінку дій суб’єктів.

3. Задача

Ярмиш на своїй автомашині їхав (не порушуючи правил дорожнього руху) вулицею села. Раптом із-за паркану вибіг 8-річний Кожухар і побіг через дорогу. Ярмиш загальмував, але завадити наїзду на малолітнього вже не було технічної можливості. Від зіткнення Кожухар отримав тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент спричинення. Вийшовши з машини та оцінивши стан потерпілого, Ярмиш поїхав, нікому не повідомивши про пригоду. Кожухаря доставила у лікарню швидка, що приїздила на виклик до хворого односельця. Ярмиша було віддано до суду за ч.3 ст.135 КК.

Дайте кримінально-правову оцінку дій суб’єкта.

Список використаних джерел 11

1. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 року № 2341-III (остання редакція від 18.04.2012). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1330088882023113.

2. Постанова Пленуму Верховного суду України «Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи» від 07.02.2003 року №2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/07062765C3315954C2256CDA00538ED6?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=07062765C3315954C2256CDA00538ED6&Count=500&

3. Постанова Пленуму Верховного суду України «Про судову практику у справах про злочини проти власності» від 06.11.2009 року №10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/CE23FEBC771D9FCBC2257682004D020E?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=CE23FEBC771D9FCBC2257682004D020E&Count=500&

4. Постанова Пленуму Верховного суду України «Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті» від 23 грудня 2005 року №14 зі змінами від 19.12.2008 року №18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/5FFD45F1AD236680882571090062EBFF?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=5FFD45F1AD236680882571090062EBFF&Count=500&

5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 9-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка.- К.: Юридична думка, 2012. – 1316 с.

6. Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – 608 с.

7. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.]; за ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – 472 с.

 

Код роботи – 764

Вартість – 170 грн.

 

 

Лютий 26 2014

Право постійного користування земельними ділянками. Задача № 16. ТЕМА 8

Зміст

1. Суть та поняття права постійного користування 3

2. Суб’єкти права постійного користування 5

3. Юридичні документи, що посвідчують право постійного користування землею 8

4. Правова відповідальність за порушення земельного законодавства щодо постійного користування землями 11

5. Правовий захист суб’єктів права постійного користування земельними ділянками 14

Задача № 16 17

Сім’я Петренків отримала земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею два гектара. Помимо цього у Петренків у власності знаходилась прибудинкова ділянка площею 0.25га. При розлученні Петренки не дійшли згоди щодо поділу земельних ділянок.

Надайте консультацію і обґрунтуйте поділ земельних ділянок щодо чинного законодавства.

Список використаних джерел 20

1. Конституція України від 28.06.1996 року [Електрон¬ний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІП (поточна редакція від 6.05.2012 року) [Електрон¬ний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/print1330113261085397.

3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 21-22, ст.135.

4. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV (поточна редакція від 13.03.2012 року) [Електрон¬ний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1330113261085397.

5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності : Закон України від 06.09.2012 р. №5245-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5245-17.

6. Про Державний земельний кадастр : Закон України від 07.07.2011 р. № 3613-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3613-17.

7. Земельне право : підручник / [М. В. Шульга та ін.] ; за ред. проф. М. В. Шульги ; Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”. – Х. : Право, 2013. – 519 с.

8. Семчик В. І. Земельне право України [Текст] : [академ. курс]: підруч. для студ. ВНЗ / В. І. Семчик [и др.] ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Київ. ун-т права НАН України. – К. : Ін Юре, 2008. – 593 c.

 

 

Код роботи – 763

Вартість – 170 грн.

 

 

Лютий 26 2014

Поняття монархії та її види

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ 5

1.1. Поняття форми державного правління 5

1.2. Критерії класифікації форм державного правління 7

РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ МОНАРХІЧНОЇ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ 13

2.1. Поняття монархії та її ознаки 13

2.2. Критерії класифікації монархічної форми державного правління 15

РОЗДІЛ 3. ІСТОРИЧНІ ТА СУЧАСНІ ВИДИ МОНАРХІЇ 20

3.1. Характеристика абсолютної монархії 20

3.2. Обмежені монархії як форми державного правління 24

ВИСНОВКИ 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36

1. Актуальні проблеми теорії держави і права. Частина І. Актуальні проблеми теорії держави : Навчальний посібник / С.М. Тимченко, С.К. Бостан, С.М. Легуша, Н.М.Пархоменко, Т.О. Пікуля, Н.В. Пронюк. – К.: КНТ, 2007. – 288 с.

2. Александров И. А. Монархии персидского залива: этап модернизации / И. А. Александров. – М. : Дело и сервис, 2000. – 544 с.

3. Алексеев А. С. Безответственность монарха и ответственность правительства / А. С. Алексеев. – М., 1907. – 70 с.

4. Анісімцев Н. В. Конституційні проблеми сучасної Японії /Н. В. Анісімцев// Право і політика. – М. : Справа, 2007. – С. 49-58.

5. Арановский К. В. Государственное право зарубежных стран / К. В. Арановский. – М. : Юрайт-М, 2001. – 640 с.

6. Бариська Я. О. Форма державного правління: загальнотеоретичне дослідження : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Бариська Яна Олександрівна ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – 204 с.

7. Волощук О. Т. Інститут Президента у Франції, Росії та Україні: конституційні нор¬ми і політична практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 / О. Т. Волощук ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – X., 2008. – 20 с.

8. Гаджиєва Є. А. Країна висхідного сонця. Історія і культура Японії / Є. А. Гаджиєва. – М. : Юридична література, 2005. – 270 с.

9. Георгіца А. З. Конституційне право зарубіжних країн : підручник / А. З. Георгіца. – Тернопіль : Астон, 2003. – 483 с.

10. Голосніченко Д. Повноваження як об’єкт дослідження загальної теорії держави і права / Д. Голосніченко // Право України, 2008. – №1. – С. 15–18.

11. Государственное право Германии : сокр. пер. нем. семитомного издания / отв. ред. [Б. Топорнин и др.] ; РАН, Институт госу¬дарства и права. – М., 1994. – Т. 1. [Н. Ахтенберг и др.]. – 1994. – 311 с.

12. Еллинек Г. Общее учение о государстве / Г. Еллинек. – Т.1. – Изд.2-е испр. и доп. по второму немецкому изданию С.И. Гессеном. – СПб., 1908. – 599 с.

13. Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические институты / Ж.-П. Жакке. – М.: Юристь, 2002. – 365 с.

14. Карпов Л. В. Конституційне право зарубіжних країн / Л. В. Карпов. – М. : Юридична література, 2006. – 342 с.

15. Кизима О. З. Японська система державного устрою: політичний та адміністративний аспекти / О. З. Кизима // Ефективність державного управління . – 2013. – Вип. 35. – С. 79-85.

16. Коломієць Ю. М. Інститут глави держави в системі вищих органів влади й управління зарубіжних країн / Ю. М. Коломієць. – Харків : Основа, Ун-т внутр. справ, 1998. – 246 с.

17. Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права / Н. М. Коркунов – СПб., 1898. – 428 с.

18. Лучин В.О. Ответственность в механизме реализации Конституции / В. О. Лучин // Право и жизнь. – 1992. – №1. – С. 36–44.

19. Марченко М. Н. Проблемы теории госу¬дарства и права : учебник / М. Н. Марченко. -М. : Проспект, 2006. – 760 с.

20. Медушевский А. Н. Сравнительное конституционное право и политические институты : курс лекций / А. Н. Медушевский. – М. : ГУ ВШЭ, 2002. – 650 с.

21. Мишин А. Л. Конституционное (государ¬ственное) право зарубежных стран / А. Л. Ми¬шин. – М. : Юриспруденция, 1993. – 225 с.

22. Проблемы общей теории права и государства : учебник для вузов /Под. общ. ред. акад. РАН, д.ю.н., проф. В. С. Нерсесянца. – М. : НОРМА (НОРМА-Инфра, 2002. – 832 с.

23. Процюк І. В. Глава держави в парламентських монархіях і республіках / І. В. Процюк // Форум права . – 2012. – № 3. – С. 579-584.

24. Розанов О. М. Японія: нагороди і політика / О. М. Розанов. – М. : Наука, 2007. – 141 с.

25. Севедж М. Непал становится республикой. Много ли королей осталось в мире? / М. Севедж. – Режим доступу : http://www.rambler.ru/news/world/ socialproblems/562641857.html.

26. Словарь иностранных слов. – 18-е изд. – М. : Рус.яз, 1989. – 624 с.

27. Сухонос В. В. Вплив інституту глави держави на монархічну форму правління / В. В. Сухонос. // Часопис Національного університету “Острозька академія”. Сер. : Право. – 2013. – № 1. – С. 1-14.

28. Терещук M. M. Різновиди монархічної форми правління: порівняльна характеристи¬ка / М. М. Терещук // Держава і право. Юри¬дичні і політичні науки. – 2007. – Вип. 38. – С. 145-146.

29. Тихонова Є. А. Парламентська республіка // Юридична енциклопедія : в 6 т. / ред-кол.: Ю. С. Шемшученко та ін. – К. : Укр. ен-цикл. ім. М. П. Бажана, 2002. – Т. 4. Н-П. – С. 438-439.

30. Трофанчук Г. І. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 445 с.

31. Трофимов А.И. Президентская власть в современном государстве (теоретико-правовое исследование): дис. на соиск. учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве» / А.И. Трофимов. – Санкт-Петербург, 2000. – 184 с.

32. Федоренко В. Л. Кувейт / В. Л. Федоренко // Юридична енциклопедія : В 6 т./ Редкол. : Ю. С. Шемшученко та ін. – К. :“Укр. енцикл” ім. М. П. Бажана, 2001. – Т.3 : К–М. – С.426.

33. Хессе К. Основы конституционного пра¬ва ФРГ / К. Хессе ; пер. с нем. Е. А. Сидоровой. – М. : Юрид. лит., 1981. – 368 с.

34. Чиркин В. Е. Основы сравнительного государствоведения / В. Е. Чиркин. – М. : Из¬дательский дом Артикул, 1997. – 352 с.

35. Шаповал В.М. Форма держави в конституційному праві / В. М. Шаповал // Вісник конституційного суду України. – 2003. – №2. – С. 47–58.

 

Код роботи – 776

Вартість – 300 грн.