Лютий 01 2018

Способи цивільно-правового захисту авторських та суміжних прав

Зміст

1. Способи цивільно-правового захисту авторських та суміжних прав    3
2. Поняття та ознаки корисної моделі.    6
Практичне завдання    13

Радгосп – завод «Бер» без дозволу Кілійського винзаводу – власника знака для товарів і послуг «Вінок Дунаю» – випускав і реалізовував з лютого по квітень 1998р. вино з аналогічною назвою відповідно до сертифіката відповідності виданого Закарпатським державним  центром стандартизації метрології і сертифікації ( ДЦСМС ).  Після отримання заявки уповноваженого представника Кілійського винзаводу Закарпатський ДЦМС припинив дію вказаного сертифікати на випуск і реалізацію заводом «Бер» вина «Війок Дунаю».
За експертним висновком патентного повіреного використання радгосп-заводом «Бер» знака для товару і послуг ( пляшка, етикетка і кольеретка ) Кілійського винзаводу на ринку однорідних товарів може завести споживача в оману стосовно виробника вина.
Територіальне відділення Антимонопольного комітету України порушило адміністративне провадження у справі.
Як слід кваліфікувати дії радгосп-заводу «Бер»?
Яке рішення слід винести у справі?
Які можливі способи захисту порушених прав і впливу на порушника?

Список використаних джерел    15

1.    Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (поточна редакція від 30.09.2015). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page1.
2.    Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (поточна редакція від 30.09.2015). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page1.
3.    Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII (поточна редакція від 01.09.2015). [Електронний ресурс]. – Режим доступу:. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.
4.    Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-XII (поточна редакція від 21.05.2015). [Електронний ресурс]. – Режим доступу:. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/page.
5.    Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 року № № 3687-XII (поточна редакція від 05.12.2012). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3687-12.
6.    Дахно І. І. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 549 с.
7.     Мікульонок І. О. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / І. О. Мікульонок. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 238 c.
8.    Т. В. Романюк Суть та зміст поняття «корисна модель» в Україні та світі// Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 258-261.

Код роботи — 01072

Вартість — 150 грн.

Comments are closed.