Вересень 30 2015

ТЕМА 13. Правове регулювання оцінки земель (Університет Шевченка)

Зміст

 

 1. Суть та поняття оцінки земель. 3
 2. Суб’єкти та об’єкти оцінки земель. 4
 3. Види оцінки земель та їх призначення. 6
 4. Особливості оцінки земель різного цільового призначення. 7
 5. Застосування даних оцінки земель при проведенні юридичних дій із земельними ділянками. 9
 6. Юридична відповідальність суб’єктів оцінки земель за надання недостовірних даних 15

Задача №13. 19

Член садівничого товариства Солодюк К.М. збудував гараж для свого автомобіля, зайнявши для цього частину внутрішньої дороги. Правління товариства направило йому припис з вимогою звільнити дорогу. Солодюк не виконав припису правління товариства мотивуючи тим, що дорога є власністю товариства і він, як член товариства, має право на її частину. Обгрунтуйте законність дій правління товариства та Солодюка. Наведіть правові засади використання земель загального користування в садових товариствах.

Список використаних джерел. 23

 1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (остання редакція від 06.09.2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.
 2. Про кооперацію : Закон України від 10.07.2003 № 1087-IV (остання редакція від 06.11.2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1087-15.
 3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (остання редакція від 04.03.2015 р.) // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.
 4. Про оцінку земель : Закон України від 11.12.2003 № 1378-IV (поточна редакція від 03.12.2014 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1378-15.
 5. Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні : Закон України від 12.07.2001 № 2658-III (поточна редакція від 01.01.2015 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2658-14.
 6. Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів : затв. наказом Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбудархітектури України, Української академії аграрних наук 27.01.2006 № 18/15/21/11 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0388-06.

 

Код роботи – 00940

Вартість – 200 грн.

Comments are closed.