Квітень 14 2015

Завдання на модульну контрольну роботу з курсу «Міжнародне приватне право» ( Університет Шевченка)

Інститут післядипломної освіти   Завдання на модульну контрольну роботу з курсу «Міжнародне приватне право»    Зміст завдання:  ü  Слухачі повинні підготувати самостійну роботу, метою якої є проведення аналізу теоретичних засад та нормативного регулювання приватних відносин ускладнених іноземним елементом; ü  Варіанти самостійної роботи призначаються студентам із запропонованого переліку (дивись додаток).  Вимоги до модульної контрольної роботи:    ü  Обсяг – до 12 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова, поля – 25 мм; Гарнітура – Time New Roman, кегель – 14 (допускається – 12), міжрядковий інтервал – 1,5(допускається – 1), стиль – Normal.  Термін виконання модульної контрольної роботи:   ü  Модульна контрольна робота виконується 12.11.2012  з 16.10   (4 години практичних занять); ü  Представлення результатів дослідження викладачу здійснюється 16.09.2012 з 12.50 (2  години практичних занять);   Оцінювання самостійної роботи:   ü  модульна контрольна робота оцінюється за 20 бальною шкалою;ü  результати враховуються при складанні іспиту з курсу «Міжнародне праватне право».     Викладач: Калакура Віктор Ярославович,доцент кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

 

Інститут післядипломної освіти
Іспит з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
Білет №1
 1. Поняття міжнародного приватного права
 2. Зворотнє відсилання та відсилання до права третьої країни

 

 

Інститут післядипломної освіти
Іспит з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
Білет №2
 1. Предмет міжнародного приватного права
 2. Застереження про публічний порядок

 

 

Інститут післядипломної освіти
Іспит з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
Білет №3
 1. Система міжнародного приватного права.
 2. Проблема обходу закону

 

 

Інститут післядипломної освіти
Іспит з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
Білет №4
 1. Методи правового регулювання в міжнародному приватному праві
 2. Проблема застосування права країни з множинністю правових систем

 

 

Інститут післядипломної освіти
Іспит з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
Білет №5
 1. Колізійний метод регулювання в міжнародному приватному праві
 2. Фізичні особи в міжнародному приватному праві

 

 

 

Інститут післядипломної освіти
Іспит з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
Білет №6
 1. Уніфікаційний метод регулювання в міжнародному приватному праві
 2. Юридичні особи в міжнародному приватному праві

 

 

Інститут післядипломної освіти
Іспит з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
Білет №7
 1. Вибір застосовуваного права сторонами правовідносин (lex voluntatis)
 2. Особливості правового положення держави в міжнародному приватному праві

 

 

Інститут післядипломної освіти
Іспит з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
Білет №8
 1. Структура правовідносин міжнародного приватного права
 2. Правові режими в міжнародному приватному праві

 

 

Інститут післядипломної освіти
Іспит з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
Білет №9
 1. Місце міжнародного приватного права в правовій системі
 2. Поняття особистого закону фізичної особи

 

 

Інститут післядипломної освіти
Іспит з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
Білет №10
 1. Принципи та функції міжнародного приватного права
 2. Колізійні норми щодо статусу фізичних осіб

 

 

 

Інститут післядипломної освіти
Іспит з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
Білет №11
 1. Принцип найбільш тісного зв’язку в міжнародному приватному праві
 2. Опіка та піклування в міжнародному приватному праві

 

 

Інститут післядипломної освіти
Іспит з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
Білет №12
 1. Історичний розвиток міжнародного приватного права
 2. Поняття “національності” юридичної особи

 

 

Інститут післядипломної освіти
Іспит з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
Білет №13
 1. Загальна характеристика джерел міжнародного приватного права
 2. Теорія абсолютного імунітету держави в міжнародному приватному праві.

 

 

Інститут післядипломної освіти
Іспит з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
Білет №14
 1. Джерела міжнародного приватного права в Україні
 2. Теорія функціонального імунітету держави в міжнародному приватному праві

 

 

Інститут післядипломної освіти
Іспит з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
Білет №15
 1. Внутрішнє законодавство як джерело міжнародного приватного права
 2. Колізійні проблеми права власності та інших речевих прав

 

 

 

Інститут післядипломної освіти
Іспит з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
Білет №16
 1. Українське законодавство з питань міжнародного приватного права
 2. Застосування lex voluntatis в міжнародних трудових відносинах.

 

 

Інститут післядипломної освіти
Іспит з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
Білет №17
 1. Міжнародний договір як джерело міжнародного приватного права
 2. Принцип “автономії волі” в договірних зобов’язаннях

 

 

Інститут післядипломної освіти
Іспит з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
Білет №18
 1. Міжнародні центри розвитку міжнародного приватного права
 2. Колізійні проблеми договірних зобов’язань

 

 

Інститут післядипломної освіти
Іспит з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
Білет №19
 1. Звичай як джерело міжнародного приватного права
 2. Колізійні проблеми трудових відносин

 

 

Інститут післядипломної освіти
Іспит з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
Білет №20
 1. Судова практика як джерело міжнародного приватного права
 2. Колізійні проблеми недоговірних зобов’язань

 

 

 

Інститут післядипломної освіти
Іспит з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
Білет №21
 1. Поняття та структура колізійних норм
 2. Колізійні проблеми сімейного права

 

 

Інститут післядипломної освіти
Іспит з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
Білет №22
 1. Види колізійних норм
 2. Колізійні проблеми спадкового права

 

 

Інститут післядипломної освіти
Іспит з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
Білет №23
 1. Основні формули прикріплення та сфера їх застосування
 2. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (загальна характеристика)

 

 

Інститут післядипломної освіти
Іспит з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
Білет №24
 1. Проблема “правової кваліфікації” в міжнародному приватному праві
 2. Конвенція країн СНД про правову допомогу (загальна характеристика)

 

 

Інститут післядипломної освіти
Іспит з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»
Білет №25
 1. Встановлення змісту норм іноземного права
 2. Загальна характеристика Законі України “Про міжнародне приватне право”

 

Comments are closed.