Грудень 15 2014

Податки і збори ( Університет Шевченка)

Варіант 28

Зміст

  1. Основні функції бюджету. 2
  2. Структурно-логічні схеми “Загальна характеристика податків, що їх сплачують юридичні та фізичні особи”. 9

Структурно-логічна схема загальнодержавних податків і зборів, митних платежів  9

Структурно-логічна схема місцевих податків і зборів. 10

Список використаних джерел. 11

  1. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс] від 08.07.2010 р. № 2456-VI (остання редакція від 26.10.2014 р.). – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/7uicH1011.44. 22&nobreak=1.
  2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (остання редакція від 08.11.2014 р.) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.

 

  1. Гетманець О. П. Напрямки удосконалення внутрішнього бюджетного контролю / О. П. Гетманець // Вісник господарського судочинства. – 2007. – № 4. – С. 91-94.
  2. Дем’янишин В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України : [монографія] / В. Г. Дем’янишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 496 с.
  3. Дехтяр Н. А.Особливості формування та реалізації бюджетної політики України у сфері державних видатків [Електронний ресурс] / Н. А.Дехтяр // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України . – 2014. – Вип. 38. – С. 124-133.
  4. Нагайчук В. В.Роль та значення бюджетного контролю у бюджетному менеджменті [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Сталий розвиток економіки . – 2014. – № 1. – С. 241-246.
  5. Письменна Т. Принципи бюджетного контролю: теоретична інтерпретація та практика виконання / Т. Письменна // Світ фінансів. – 2011. – № 4. – С. 115-127.
  6. Шашкевич О. Нова парадигма контролю за дотриманням бюджетного законодавства в Україні / О. Шашкевич // Світ фінансів. – 2011. – № 4. – С. 101-114.

 

Код роботи – 895

Вартість – 200 грн.

Comments are closed.