Жовтень 14 2013

Процесуальні документи

Зміст

1. Використовуючи матеріали судової справи, що містяться в рішенні місцевого господарського суду, постанові апеляційного господарського суду або ВГСУ, студент має  виконати наступні завдання:
–    Підготувати процесуальні документи: а) позовну заяву (апеляційну/касаційну скаргу); б) будь-яку ухвалу, що відповідає справі; в) довіреність. – на окремих файлах.

-                     Заповнити таблицю:

1Предмет скарги

2Підстава позову

3Учасники справи та їх коротка характеристика

4Норми матеріального та процесуального права, що використовувались при вирішенні справи


 

Завдання оцінюється – 6-8-10 балів

2. Для комплексного розуміння норм Господарського процесуального кодексу України пропонується наступне завдання:
–    Самостійно обрати будь-яку статтю ГПК України (розділи 3-14) та показати її прямий безпосередній зв’язок з іншими статтями кодексу. Завдання виконується у вигляді схеми, зв’язки між статтями мають бути коротко пояснені.

Довіреність

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

Список використаних джерел

1.    Цивільний кодекс України від 16 січ. 2003 р. (поточна редакція від 18 жовт. 2012 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
2.    Господарський кодекс України від 16 січ. 2003 р. (поточна редакція від 07 жовт. 2012 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
3.    Господарський процесуальний кодекс України від 06. листоп. 1991 р. № 1798-XII (поточна редакція від 18 січ. 2013 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.
4.    Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 740 с.
5.    Павлик П.М., Удовенко Ж.В., Кілічава Т.М. Процесуальна документація: Навч. посіб. / П. М. Павлик, Ж. В. Удовенко, Т. М. Кілічава. – 3-тє вид., перероб. та доп. станом на 1 серпня 2010 р. – К. : ЦУЛ, 2010. – 560 с.
6.    Подцерковний О.П., Квасніцька О.О., Степанова Т.В. та ін. Господарське процесуальне право: Підручник. – X. : Одіссей, 2012. – 400 с.

Код роботи – 693

Вартість – 120 грн.

Напишіть відгук