Жовтень 14 2013

Поняття «фондовий ринок» та «ринок цінних паперів»

Зміст

Вступ    3

Поняття «фондовий ринок» та «ринок цінних паперів» у теорії, практиці та за законодавством України    5

Висновки    12

Список використаних джерел    14

1.    Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV (поточна редакція від 01 січ. 2013 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.
2.     Баула О. В. Теоретичні підходи щодо характеристики сутності ринку цінних паперів як невід’ємної складової глобального фінансового середовища / О. В. Баула // Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія»: Збірник наукових праць, ЛНТУ – Випуск 9 (36). – Луцьк, 2012. – С. 6-19.
3.    Бурмака М. Здійснення DvP на фондовому ринку України: міжнародний досвід та особливості впровадження / М. Бурмака, С. Антонов // Вісник НБУ. – 2009. – № 7(161). – С. 18-25.
4.    Віхров С.О. Ринок цінних паперів як господарсько-правова категорія / С. О. Віхров // Часопис Київського університету права, 2010. – № 4. – 181-186.
5.    Гутафель В. В. Визначення сутності категорії «фондових ринок» у сучасних умовах / В.В. Гутафель // Вісник КНТЕУ, 2012. – № 1. – С. 50-56.
6.    Гутафель В. В. Класифікація фондових ринків у сучасних умовах / В.В. Гутафель // Вісник КНТЕУ, 2012. – № 2. – С. 47-51.
7.    Минюк О. Ю. Правове регулювання біржової діяльності в контексті фондового ринку: перспективи вдосконалення / О. Ю. Минюк // Часопис Київського університету права, 2011. – № 2. – 129-132.
8.    Мозговий О. М. Фондовий ринок: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 316 с.
9.    Савченко Т. Трансфертне ціноутворення як інструмент управління проце¬нтним ризиком банку / Т. Савченко, О. Пожар // Вісник НБУ. – 2009. – № 7 (161). – С. 30-38.
10.     Солтис О. Оцінка ефективності функціонування фондового ринку України / О. Солтис // Галицький економічний вісник, 2012. – №3 (36). – С.102-108.
11.    Фомішина В. М. Ринок цінних паперів і його роль у трансформації заощаджень в інвестиції / В. М. Фомішина // Вісник Донецького університету економіки та права, 2009. – № 2. – С. 44-49.

Код роботи – 692

Вартість – 70 грн.

Напишіть відгук