Жовтень 14 2013

Досудове врегулювання адвокатом господарського спору( Схема )

Завдання

Необхідно накреслити одну схему щодо діяльності адвоката. Необхідні ресурси можна брати з відповідного Закону, кодексів тощо, тобто будь-які процесуальні дії чи процес з питань адвокатури

Досудове врегулювання адвокатом господарського спору

Список використаних джерел

1.    Цивільний кодекс України від 16 січ. 2003 р. (поточна редакція від 18 жовт. 2012 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
2.    Господарський процесуальний кодекс України від 06 листоп. 1991 р. № 1798-XII (остання редакція від 18.01.2013) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.
3.    Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05 лип. 2012 р. № 5076-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5076-17.

Код роботи – 691

Вартість – 70 грн.

Напишіть відгук