Вересень 30 2013

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та завдання для виконання контрольних робіт „Кримінальне право України” (Університет Шевченка)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

Інститут післядипломної освіти

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

та завдання для виконання контрольних робіт
„Кримінальне право України”
для слухачів за спеціальністю
7.060.101. „Правознавство”

Укладач: Андрусів Г.В., доцент

Київ – 2008

 

Методичні вказівки „Кримінальне право України” для слухачів за спеціальністю 7.060.101 „Правознавство” (Укладач Г.В.Андрусів, доцент) рекомендовано на засіданні навчально-методичної комісії Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка..
Протокол від 2008р.

Курс особливої частини Кримінального права України містить такі розділи:

 

1. „Злочини проти основ національної безпеки України”
2. „Злочини проти життя та здоров”я особи”
3. „Злочини проти волі, честі та гідності особи”
4. „Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи”
5. „Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина”
6. „Злочини проти власності”
7. „Злочини у сфері господарської діяльності”
8. „Злочини проти довкілля”
9. „Злочини проти громадської безпеки”
10. „Злочини проти безпеки виробництва”
11. „Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту”
12. „Злочини проти громадського порядку та моральності”
13. „Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та інші злочини проти здоров”я населення”
14. „Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації”
15. „Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об”єднань громадян”
16. „Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп”ютерів), систем та комп”ютерних мереж”
17. „Злочини у сфері службової діяльності”
18. „Злочини проти правосуддя”
19. „Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)”
20. „Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку”

Загальні методичні вказівки
Контрольна робота є самостійним видом робіт студентів заочної форми навчання інститутупіслядипломної освіти. Виконання контрольної роботи має на меті сприяти засвоєнню тем Особливої частини Кримінального права України.
Контрольна робота включає письмове вирішення трьох задач і опрацювання рекомендованої літератури по відповідним темам.
При вирішенні задач з Особливої частини Кримінального права студенти повинні керуватися чинним законодавством (з урахуванням змін і доповнень на момент виконання контрольної роботи), відповідними постановами Пленуму Верховного Суду України, навчально-методичною літературою, а також проявити вміння теоретично обґрунтовувати свою точку зору, враховуючи набуті знання з Загальної частини кримінального права.
Вирішувати задачі, що виносяться на контрольну роботу, потрібно поетапно, дотримуючись запропонованої схеми, а саме:
І. Дати кримінально-правову оцінку ситуації, що наведена в задачі. Ця оцінка, зокрема, повинна включати:
1) формулу кваліфікації діянь зазначених в задачі суб’єктів – з точним посиланням на відповідні статті (частини, пункти статей) Кримінального кодексу чи іншого кримінального закону.
2) юридичну формулу звинувачення – “розшифровку” формули кваліфікації – тобто мінімальну характеристику складу злочину (злочинів), який вбачається в поведінці особи.
Якщо в поведінці особи відсутній склад будь-якого злочину, це також потрібно зазначити в якості окремого різновиду кримінально-правової оцінки.
II. Окремим елементом вирішення задачі має бути обгрунтування відповідної кримінально-правової оцінки. Його бажано проводити по інститутам Загальної частини кримінального права, які вбачаються в фактичних обставинах, виділяючи окремі правила кваліфікації та їх кримінально-правове значення. Пріоритет при цьому повинні мати, перш за все, положення закону та відповідні роз’яснення Пленуму Верховного Суду України.
Якщо запропонована в задачі ситуація містить декілька епізодів, потрібно дати кримінально-правову оцінку кожному епізоду (проміжна кваліфікація), а потім навести остаточну кваліфікацію з урахуванням всіх епізодів.
При обгрунтуванні кваліфікації з використанням постанов Пленуму Верховного Суду України обов’язково потрібно посилання на пункт відповідної постанови, а також на інші джерела, які використані студентом при написанні роботи.
Контрольна робота має бути написана студентом самостійно і здана до деканату до початку сесії. Сторінки роботи нумеруються, вказується дата написання роботи і ставиться підпис. В кінці роботи наводиться список використаної літератури.
Студенти, прізвище яких починається з літери “А” до літери “М” включно, виконують роботу за другим варіантом; від літери “Н” до “Я” – за першим варіантом.
При порушенні варіантів вирішення контрольної роботи, невиконанні вказівок щодо її написання робота вважається такою, що не виконана.

Зразок вирішення задачі:

Задача:
Теренін, працівник позавідомчої охорони м’ясокомбінату, під час чергування з метою наживи сховав у підсобному приміщенні візок, на якому було п’ять мішків із субпродуктами вартістю 850 грн. Наступного дня він запропонував Дудіну і Мосягіну вивезти субпродукти за межі м’ясокомбінату. Вони погодились. Всі троє підкотили візок до огорожі, перекинули через неї мішки і почали вантажити на автомобіль, але були затримані співробітниками міліції.

1. Кримінально-правова оцінка:

- дії Тереніна, Дудіна і Мосягіна треба кваліфікувати за ч.1 ст.185 КК України (формула кваліфікації) як розкрадання державного майна шляхом крадіжки (юридична формула звинувачення).

2. Обгрунтування кваліфікації:

В діях зазначених суб’єктів вбачається склад закінченого розкрадання, а саме: розкрадання державного майна шляхом крадіжки, а не привласнення (абз.2 п.3 постанови Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами України законодавства у справах про розкрадання державного та колективного майна” № 7 від 25 вересня 1981 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. -1995. – С.75-76).
Перший епізод, вчинений Тереніним, Дудіним і Мосягіним, являє собою продовження і закінчення крадіжки, розпочатої Тереніним. Другий епізод розглядається як закінчений злочин, оскільки майно було переміщене за межі території, що охороняється. Перший епізод, вчинений Тереніним одноособово, не одержує окремої кваліфікації, оскільки кожна наступна стадія вчинення одного і того ж злочину “поглинає” попередню.
Вчинений Тереніним, Дудіним і Мосягіним злочин є закінченим. І дії осіб, що його вчинили, не потребують при кваліфікації посилання на ч-2 ст. 27(27) КК України.
Злочин вчинено Тереніним, Дудіним і Мосягіним у співучасті. Форма співучасті – співвиконавство (всі співучасники вчинювали дії, що входять в об’єктивну сторону розкрадання). В даному разі співвиконавство не утворює кваліфікуючої ознаки “вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб”, оскільки група фактично існує, але немає попередньої змови (змова визнається попередньою, якщо вона виникла до початку вчинення злочину), а в даному разі Дудін і Мосягін приєдналися до злочину, який вже був розпочатий Тереніним. Їм не інкримінується кваліфікуюча ознака “за попередньою змовою групою осіб”.
Оскільки всі три суб’єкта є співвиконавцями крадіжки, їх дії при кваліфікації, не потребують посилання на ст.27 КК України.

Варіант І

Задача 1.

Щоб позбутися конкурента , підприємець Волков вирішив вбити підприємця Козлова. З цією метою він найняв вбивцю Сорокіна , який ніде не працював, вів паразитичний спосіб життя, повернувся з колонії , де відбував покарання за вбивство.
Для вчинення злочину Волков дав Сорокіну пістолет ”Макарова “ і заряджену патронами обойму. За вчинене вбивства Волков пообіцяв Сорокіну винагороду – 5 тисяч євро. Вислідивши жертву, Сорокін вчинив вбивство Козлова в під”їзді його будинку , вистріливши в нього чотири рази.Зробити юридичний аналіз зазначених злочинних дій.

Задача 2.

Робітник Миронов проник на склад заводу , склав у мішок три костюми і шість пар чобіт, що належали учасникам художньої самодіяльності , і намагався винести їх , але був помічений охоронником Петрівим. Миронов ударив Петріва кулаком в обличчя , збивши його з ніг, і зник з викраденими речами.
Падаючи , Петрів вдарився головою об брутівку і дістав травму голови з розвиненим крововиливом у мозкові оболонки. Не приходщячи до свідомості , Петрів помер.
Зробити юридичний аналіз дій Миронова .

Задача 3.

Майданник, працюючи бригадиром , наказав робітникам Савчуку і Рубчуку наглушити рибу у річці за допомогою лектричного струму , давши їм моток дроту. Під час глушіння риби струмом напругою 380 вольт , був смертельно травмований Назаренко , який приєднався до Сачука і Рубчука.
Зробити юридичний аналіз дій зазначених осі

Варіант II

Задача 1.

З метою заволодіння автомобілем “Нива “, Козлов і Волков зазделегідь домовилися і розробили план злочинного діяння . Вони зупинили автомобіль , яким керував Медведєв і попросили відвести їх в
с. Круглик під Києвом , обіцяли заплатити 50 євро.
В лісному масиві Козлов і Волков вбили Медведєва , занесли труп в ліс , прикривши його гілками. Самі сіли в машину і поїхали в напрямі Білої Церкви. Однак були зупинені інспектором ДАЇ за перевищення швидкості.
Зробити юридичний аналіз дій Козлова і Волкова.

Задача 2.

Дільничий інспектор міліції Пукін застав наркомана Лисова в той час , коли той у приміщенні господарства , де виконував ремонтні роботи , займався виготоленням наркотика. Лисов вдарив Пукіна по голові арматурним прутом , спричинивши тяжке тілесне пошкодження . Від удару Пукін втратив свідомість і лежав на підлозі. Лисов зачинив сепаратну і підпалив її. Пукіна врятували випадкові перехожі , приміщення сепаратної згоріло повністю.
Зробити юридичний аналіз зазначених дій Лисова.
Задача 3.

Сорокін на пляжі познайомився з Ласточкіною і запросив її до до себе додому подивитися відеофільм та попити каву. Після перегляду , Сорокін запропонував Ласточкіній залишитися в нього на ніч. Коли та відмовилась , зачинив двері , і погрожуючи ножем , кілька разів вступив з нею в статевий зв”язок. Ранком Сорокін відвів Ласточкіну додому. Через два дні він прийшов до неї і , побачивши що господарів немає вдома , знову вчинив з нею насильницький статевий акт.
Проаналізувати злочинні дії Сорокіна.

Література:

 

Про підприємництво: Закон України від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – №14. – Ст.168: Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №48. – Ст. 654, № 51. – Ст.680;
1993. – № 30. – Статті 322, 324, № 51. – Статті 481, 482; 1994. – №3. – Статті 13, 14, №28.- Ст.234, № 33.- Ст.301, № 40.- Ст.366, № 49.- Ст.434; 1995.- №7. – Ст.47; Голос України. – 1995. – 9 серпня.
Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28 грудня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 4. – Ст.28; Урядовий кур’єр. – 1995. – 16 листопада.
Про застосування статтей 154, 155-6 Кримінального кодексу України та статтей 160-2, 208-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення: Постанова Верховної Ради України від 26 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. -1993. – № 12. – Ст.103.
Порядок зайняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення. Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 108. // ЗП України. – 1995. – № 5. – Ст.118.
Положення про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності. Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 1994 р. № 316 // ЗП України – 1994. – № 9. – Ст.221; 1995.- № 5. – Ст.118.
Про судову практику в справах про обман покупців: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 березня 1973 р. № 2 / Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1995. – С.142-146.
Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за спекуляцію: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 червня 1982 р. № 4 // Там же. – С.135-139.
Про практику застосування судами України законодавства, спрямованого на подолання пияцтва і алкоголізму, викоренення самогоноваріння: Постанова Пленуму Верховного Суду України від
11 жовтня 1985 р. № 7 // Там же. – С.123-130, 456.
Наумов А. Ответственность за спекуляцию, незаконную торговую деятельность и злоупотребления в торговле // Вест. Верховного Суда СССР. -1994. – № 2. – С.29-31.
Таций В.Я. Ответственность за хозяйственные преступления: объект и система. – X. – Вища школа. Изд-во при ХГУ, 1984.

 

Напишіть відгук