Вересень 30 2015

Задача з аграрного права ( Університет Шевченка)

Зміст

  1. Задача 3

Микола Бондаренко, внаслідок погіршення стану здоров’я, уклав з фермерським господарством (ФГ) “Зоря” договір оренди земельної ділянки, наданої для ведення особистого селянського господарства, строком на 5 років.

При будівництві ФГ “Зоря” зрошувальної системи на вказаній земельній ділянці було виявлено поклади ракушняка на глибині 1 м. У зв’язку з цим, голова ФГ Ярема Сердюк прийняв рішення про створення підсобного господарства для видобування та реалізації ракушняку.

М. Бондаренко, дізнавшись про здійснення вказаної діяльності фермерським господарством, звернувся до суду з вимогою про розірвання договору оренди. В суді голова ФГ “Зоря” Я. Сердюк заперечував проти примусового розірвання договору, вважаючи, що відповідно до земельного законодавства орендар має всі права власника земельної ділянки, а тому умови договору оренди земельної ділянки із М. Бондаренком він не порушував.

Визначити коло правовідносин.

Охарактеризуйте структуру аграрних правовідносин.

Чи порушені права М. Бондаренка та як їх поновити?

Яке рішення має прийняти суд?

Список використаних джерел. 6

  1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (остання редакція від 06.09.2014 року) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.
  2. Закон України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 № 973-IV (остання редакція від 06.11.2014 року) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/973-15.
  3. Закон України «Про оренду землі» від 06.10.1998 № 161-XIV (остання редакція від 11.08.2013 року) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/161-14
  4. Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Жушман, В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін. ; за ред. В. П. Жушмана та А. М. Ста­тівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с.

 

 

Код роботи – 00937

Вартість – 100 грн.

Вересень 30 2015

Задача з земельного права ( Університет Шевчека )

Зміст

 

Задача № 11. 3

З метою ущільнення житлової забудови міська Рада прийняла рішення побудувати будинок на прибудинковій території, що належить ОСББ. Загальні збори жильців будинку прийняли рішення блокувати будівництво і оскаржити в суді рішення міської ради. Обґрунтуйте законність рішення Ради. Дайте відповідь хто має право розпоряджатися прибудинковою територією, якщо створено ОСББ.

Список використаних джерел. 5

1. Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку : Закон України від 05.10.200 р. №              2026-ІІІ (остання редакція від 18.11.2012). [Електронний ресурс]. – Режим доступу:                            http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/про%20курорти.

  1. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР (остання редакція від 08.02.2015 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр/page.

 

Код роботи – 00936

Вартість – 100 грн.

 

Вересень 30 2015

Задача з земельного права ( Університет Шевчека )

Зміст

 

Задача №19. 3

Член СВК Гордієнко при виході з кооперативу встановив що його земельний пай зменшився на двадцять п’ять відсотків. Правління кооперативу мотивувало це тим що Гордієнко заборгував кооперативу певну суму і погашення боргу вирішили здійснити за рахунок земельної ділянки. Обргунтуйте правомірність такого рішення. Надайте консультацію щодо можливості правового вирішення цього питання.

Список використаних джерел. 6

  1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (остання редакція від 06.09.2014 року) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.
  2. Про кооперацію : Закон України від 10.07.2003 № 1087-IV (остання редакція від 06.11.2014 року) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1087-15
  3. Земельне право : підручник / НУ “ЮАУ ім. Ярослава Мудрого” ; за ред. М. В. Шульги. – Х. : Право, 2013. – 520 с.

 

Код роботи – 00935

Вартість – 100 грн.