Грудень 15 2014

Інтелектуальна власність ( Університет Шевченка)

Варіант 21

 

Зміст

 1. Умови патентоспроможності винаходу. 3
 2. Поняття та ознаки об’єктів права інтелектуальної власності 6

Практичне завдання. 12

Під час приватної поїздки в Румунію Кузьма привіз звідти мішок нового сорту пшениці і став його розводити у колективному сільськогосподарському підприємстві «Сеньків». Урожайність була набагато вище середньої по району. Спільно з агроуніверситетом були проведені випробування, і через 6 років подана заявка на отримання патенту на новий сорт пшениці.

Після проведення випробовувань було видано патент на новий сорт пшениці, який вже був широко розповсюджений і вивозився в ряд країн. Румунські вчені заявили позов про визнання патенту недійсним. У позові суд відмовив.

На цьому прикладі з’ясуйте ознаки патентоздатності нових сортів рослин та порядок їх патентування. Яке рішення повинен винести суд?

Список використаних джерел. 15

 1. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV (остання редакцiя вiд 27.09.2014 р.) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15.
 2. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21.04.1993 № 3116-XII (остання редакцiя вiд 02.03.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3116-12.
 3. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 12.1993 № 3687-XII (остання редакцiя вiд 05.12.2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3687-12.
 4. Кузьмін О. Є.Інтелектуальна власність: прикладний аспект : [навч. посіб.] / О. Є. Кузьмін, Л. П. Сай, О. О. Пшик–Ковальська. – Львів, 2014. – 170 с.
 5. Мікульонок І. О. Інтелектуальна власність Навч. посіб. / І. О. Мікульонок. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 238 c.
 6. Хрідочкін А. В. Інтелектуальна власність : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Хрідочкін А. В., Хрідочкіна А. А., Леонова О. В. ; Дніпропетр. гуманітар. ун-т. – Вид. 2-ге, допов. і випр. – Дніпропетровськ : ДГУ, 2014. – 379 с.
 7. Ястремська О. О. Інтелектуальна власність : навчальний посібник / О. О. Ястремська. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 124 с.

Код роботи – 892

Вартість – 170 грн.

Грудень 15 2014

Інтелектуальна власність ( Університет Шевченка)

Варіант 20

 

Зміст

 1. Особисті немайнові і майнові права виконавців. 3
 2. Способи і порядок захисту патентних прав. 5

Практичне завдання. 11

Шахтним управлінням «Донбасвугілля» був отриманий патент на виконання в шахтному кріпленні поперечних, які раніш виготовлялися з дерева, у вигляді певної металевої конструкції. її застосування дозволило включити осідання покрівлі і суттєво підвищити безпеку гірничодобувних робіт. Шахтоуправління «Кривбас» виконало по патенту не всі поперечні стійки, а тільки деякі з них. Шахтоуправління «Донбасвугілля» звернулося з позовом до суду про порушення патенту «Кривбасом». Обґрунтуйте позицію позивача, вкажіть, які юридичні факти входять в предмет доказування по цій справі.

Складіть позовну заяву.

Список використаних джерел. 16

 1. Господарський кодекс України від 16 січ. 2003 р. (поточна редакція від 24.07.2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV (остання редакцiя вiд 27.09.2014 р.) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15.
 3. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 15.12.1993 № 3689-XII (остання редакцiя вiд 05.12.2012) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3689-12.
 4. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 № 3688-XII (остання редакцiя вiд 05.12.2012) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3688-12.
 5. Хрідочкін А. В. Інтелектуальна власність : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Хрідочкін А. В., Хрідочкіна А. А., Леонова О. В. ; Дніпропетр. гуманітар. ун-т. – Вид. 2-ге, допов. і випр. – Дніпропетровськ : ДГУ, 2014. – 379 с.
 6. Ястремська О. О. Інтелектуальна власність : навчальний посібник / О. О. Ястремська. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 124 с.

 

 

 Код роботи – 891

Вартість – 170 грн.

Грудень 15 2014

Інтелектуальна власність ( Університет Шевченка)

Варіант 16

 

Зміст

 

 1. Поняття та ознаки об’єктів права інтелектуальної власності 3
 2. Загальна характеристика Стокгольмської конвенції про заснування Всесвітньої організації з охорони інтелектуальної власності ( ВОІВ) І967 року. 8

Практичне завдання. 11

2012 року видавництво «Обрій» опублікувало повість Зотова «Випадок у горах». У квітні 2014 р. автору стали відомі факти використання його твору без згоди, а саме;

1) невеликий уривок повісті був зачитаний в літературній програмі по обласному радіо;

2)  повість додатково видана тиражем 800 примірників рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих та іншим видавництвом;

3) за сюжетом повісті написана п’єса і відбулася вистава в Харківському театрі юного глядача;

4)  видавництво «Новий час» опублікувало повість у перекладі на російську мову і частину тиражу імпортувало до Росії;

5) уривок з повісті опублікований у одному із літературних журналів та хрестоматії сучасної української літератури для школярів.

Підготуйте письмові відповіді чи можливе таке використання без згоди автора у  кожному  із випадків і поясніть на цьому прикладі межі дії авторського права.

Список використаних джерел. 14

 1. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV (остання редакцiя вiд 27.09.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15
 2. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII (остання редакцiя вiд 05.12.2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/page2
 3. Закон України «Про видавничу справу» від 05.06.1997 № 318/97-ВР (остання редакцiя вiд 02.11.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/318/97-вр
 4. Мікульонок І. О. Інтелектуальна власність Навч. посіб. / І. О. Мікульонок. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 238 c.
 5. Інтелектуальна власність  : навч.-наоч. посіб. / Іванюк О. В., Литвинчук І. Л. – Житомир : В. Б. Котвицький, 2014. – 163 с.
 6. Хрідочкін А. В. Інтелектуальна власність  : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Хрідочкін А. В., Хрідочкіна А. А., Леонова О. В. ; Дніпропетр. гуманітар. ун-т. – Вид. 2-ге, допов. і випр. – Дніпропетровськ : ДГУ, 2014. – 379 с.

 

Код роботи – 890

Вартість – 200 грн.