Липень 01 2014

Задача з адміністративного права

Завдання 47

Ідучи по вулиці Пушкінської, Ви стали свідком того, як чоловік 20-ти річного віку настирливо чіплявся до перехожих дівчат, хапав їх за руки, пропонуючи познайомитись. На їх обурення з приводу його поведінки ображав їх нецензурною лайкою. На зауваження перехожих не реагував.

Завдання:

1. Дайте правову кваліфікацію дій громадянина?

2. Складіть відповідні документи.

3. Хто має складати відповідні документи?

4. Вкажіть підвідомчість розгляду даної справи?

Список використаних джерел

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/print1369058661691347.

2. Про міліцію : Закон України від 20.12.1990 р. № 565-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/565-12.

3. Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення : затв. Наказом Міністерства Внутрішніх справ України від 26 березня 2001 р. № 272/5463 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0272-01/conv/print1371111106769498.

4. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення [Бортник Н.П. та ін.] ; за заг. ред.: Пєткова С.В., Морозова С.М. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 1246 с.

5. Алфьоров С. М. Адміністративне право. Загальна частина : навч. посіб. / М. Алфьоров, С. В. Ващенко та ін. – К. : Центр учбової л-ри, 2011. – 216 с.

6. Адміністративне право України : навч. посіб. / Н. В. Дараганова ; Вищ. навч. закл. “Нац. акад. упр.” – К. : ВНЗ “Нац. акад. упр.”, 2013. – 271 с.

7. Адміністративне право України : підручник : [у 2 т.] / Відкр. міжнар. ун-т розв. людини “Україна”. – Херсон : ХМД, 2013 .Т. 1 : Загальне адміністративне право. Академічний курс / [В. В. Галунько та ін.]. – 2013. – 393 с.

 

Код роботи – 786

Вартість – 200 грн.

Липень 01 2014

Задача з екологічного права

Завдання №16

Під час перевірки додержання законодавства про мисливське господарство та полювання головним лісничим держлісгоспу спільно з державним інспектором охорони навколишнього природного середовища затримали на території земель фермерського господарства його господаря, що прогулювався в межах цих угідь з мисливською собакою, зброєю та капканами, без документа, який би посвідчував право мисливця. На підставі цього було складено протокол про адміністративне правопорушення правил полювання, наклали на нього адміністративний штраф у розмірі 500 грн. та продали позов до суду про стягнення збитків, заподіяних правопорушенням.

Суді фермер пояснив, що під час його затримання він перебував у межах належних йому сільськогосподарських угідь. Наявність мисливської зброї у нього обумовлено умовами безпеки у зв’язку з поширеністю на цій території останнім часом диких кабанів; капкан він пристосовує для добування кротів. Посвідчення мисливця немає, оскільки він не займається промисловим добуванням мисливських тварин. Про те, що належні йому на праві власності угіддя до категорії мисливських він не знав. У документах, які посвідчують його право приватної власності на сільськогосподарські угіддя, це не зазначено.

Визначити коло правовідносин.

Вирішити справу.

Список використаних джерел

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X (поточна редакція від 02.03.2014). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80732-10.

2. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991 № 1264-XII (поточна редакція від 18.11.2012). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.

3. Закон України “Про мисливське господарство та полювання” від від 22.02.2000 № 1478-III (поточна редакція від 09.12.2012). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1478-14

4. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. – 720 с.

 

Код роботи – 781

Вартість – 70 грн.

Липень 01 2014

Екологічна мережа. Природні території та об’єкти, що особливо охороняються. Тема 18

Зміст

1. Поняття і основні складові національної екологічної мережі 3

2. Система природних територій та об’єктів, що підлягають особливій державній охороні в Україні як ключові території екомережі 5

3. Рекреаційні території 6

4. Водозахисні зони 10

5. Полезахисні природні (лісові) смуги 11

6. Види тварин і рослин, занесені до Червоної книги України 13

7. Природні рослинні угрупування, занесені до Зеленої книги України 15

8. Водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, як місця перебування водоплавних птахів 17

9. Природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність 18

10. Відновлювальні території, що підлягають включенню до національної екомережі України 19

Задача 21 23

Громадяни України Сиволобов, Данько та Садчук під час перебування за кордоном домовились із закордонною фірмою “Лайла” про закупівлю партії харчових продуктів із простроченим терміном придатності, заборонених до вжитку косметичних засобів, відходів дріжджового та спиртового виробництва, фіто фармацевтичних препаратів, що містять пестициди.

Вказані матеріали, засоби та препарати вони таємно перевезли через кордон, реалізували на місцевому ринку за зниженими цінами, а фіто фармацевтичні препарати продали селянській спілці “Гай” та фермеру Олесько К.

Внаслідок масового отруєння громадян було порушено кримінальну справу, за наслідками розслідування якої дії зазначених громадян були кваліфіковані за ст.228 КК України, і матеріали направлені до суду.

У той же час в інтересах потерпілих прокурор подав позов на винних осіб про відшкодування заподіяної шкоди покупцям та селянській спілці. Як свідчать матеріали справи, підозрювані своєї вини не визнавали, в тому числі і висновок криміналістичної екологічної експертизи, вважаючи, що їх дії не мають ознак вказаного складу злочину, а підпадають під дію ст. 41 за порушення правил торгівлі, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Визначити учасників відповідного процесу;

Вирішити справу.

Список використаних джерел

1. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.1991 р. № 1264-XII (остання редакція від 18.12.2012). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X (остання редакція від 11.08.2013 р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III (остання редакція від 04.07.2013 р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/кримінальний%20кодекс%20україни.

4. Земельний кодекс України від 25.10.2001 року № 2768-III (остання редакція від 05.12.2013). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/земельний%20кодекс%20україни.

5. Ковтун О. М. Формування національної екологічної мережі – важливий напрям планування використання та охорони земель в Україні / О. М. Ковтун // Адвокат, 2010. – № 1 (112). – С. 45–48.

6. Меліхова О. Ю.Екологічне право України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Ю. Меліхова ; Держ. вищ. навч. закл. “Запоріз. нац. ун-т” М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2012. – 233 с.

7. Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. – К.: Правова єдність, 2009. – 496 с.

8. Мураховська О. О. Деякі особливості охорони земель природно-заповідного фонду України / О. О. Мураховська // Митна справа, 2011. – № 4 (76). – С. 382–388.

9. Шемшученко Ю.С. (ред.) Екологічне право України. Академічний курс Підручник. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. – 720 с.

 

Код роботи – 780

Вартість – 200 грн.