Лютий 05 2018

Право соціального забезпечення. Задача № 42, № 91, № 8 (01080)

Задача № 42

Бабінцева, перебуваючи у відрядженні в іншому місті, після судового засідання повертаючись до структурного підрозділу компанії зайшла до кав’ярні пообідати (судове засідання відбулося із запізненням на декілька годин і обідню перерву Бабінцева пропустила, очікуючи на засідання в суді). Виходячи з кав’ярні, Бабінцева впала на сходах і пошкодила хребет.
Комісія з розслідування нещасних випадків склала акт за формою Н-5 про те, що травма не пов’язана з виробництвом, мотивуючи тим, що обідня перерва в компанії, в т.ч. і у відокремленому підрозділ була на годину раніше, і взагалі, Бабінцева могла взяти з собою бутерброди і пообідати в приміщенні суду (в коридорі, коли очікувала на судове засідання).
На заперечення Бабінцевої, що саме в інтересах і заради іміджу компанії вона так вчинила, роботодавець зауважив, якщо Бабінцева почне оскаржувати рішення комісії, то їй буде оголошено догану за порушення трудової дисципліни.
Визначте ключові питання задачі. Ваша оцінка ситуації.

Задача № 91

Михайлюк в зв’язку з побутовою травмою став інвалідом І групи та потребував стороннього догляду. Його дружина була змушена звільнитися з роботи та доглядати чоловіка. При оформленні компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, дружині роз’яснили, що розмір компенсації є суттєво менший не тільки від зарплати з останнього місця роботи, а навіть від прожиткового мінімуму для працездатних осіб (15%). Дружина не погодилася з таким розрахунком, оскільки відповідно до Конституції України соціальні виплати не можуть бути менше прожиткового мінімуму. А дана компенсація є для неї основним і єдиним джерелом доходу, оскільки вона не може працювати і доглядати чоловіка одночасно.
Визначте ключові питання задачі Ваша оцінка ситуації.

Задача № 8

Громадянка Рибак уклала пенсійний контракт з недержавним пенсійним фондом «Забезпечене майбутнє». В одному з пунктів даного договору передбачалося, що Рибак має право на отримання пенсійних виплат по досягненню 65 років. Визначте ключові питання задачі Ваша оцінка ситуації.

Список використаних джерел

1.    Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (остання редакцiя вiд 30.09.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
2.     Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (остання редакція від 01.05.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page1
3.    Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII (остання редакція від 05.04.2015). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
4.    Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-III (остання редакція від 06.08.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1768-14
5.    Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV (остання редакція від 20.07.2014). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1768-14
6.    Постанова Кабінету міністрів України «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 30.11.2011 № 1232 (остання редакція від 05.04.2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1232-2011-п
7.    Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям » від 30.11.2011 № 1232 (остання редакція від 15.01.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/250-2003-п

Код роботи — 01080

Вартість — 200 грн.

Вересень 01 2014

Поняття та правовий статус Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Зміст

1. Поняття та правовий статус Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 3

2. Роль в соціальному забезпеченні Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 8

3. Права та обов’язки Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 15

Список використаних джерел 17

1. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття : Закон України від 02.03.2000 № 1533-III (остання редакція від 01.04.2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1533-14.

2. Сташків Б. І. Гарантії права на соціальне забезпечення : навч. вид. / Б. І. Сташків ; Чернігів. держ. ін-т права, соц. технологій та праці, Каф. труд. права та права соц. забезп. – Чернігів, 2011. – 100 с.

3. Басай О. В. Правове забезпечення соціального захисту безробітних в Україні : дис. канд. юрид. наук: 12.00.05 / Басай Олег Вікторович ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – 199

4. Москаленко О. В. До питання про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття / О. В. Москаленко // Актуальні проблеми держави і права . – 2012. – Вип. 63. – С. 356-361.

5. Юровська В. В. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття як суб’єкт системи соціального страхування / В. В. Юровська // Актуальні проблеми права: теорія і практика . – 2012. – № 24. – С. 559-568.

6. Машика Ю. В. Стан та проблеми безробіття в Україні / Ю. В. Машика, О. І. Бобруйко // Економічний простір . – 2013. – № 74. – С. 122-130.

 

 

Код роботи – 809

Вартість – 200 грн.