Вересень 15 2014

Докази і доказування в господарському процесі (Університет Шевченка)

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 5

1.1. Поняття доказів та доказування в господарському процесі 5

1.2. Предмет доказування в господарському процесі 11

РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИ ТА ОБЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 19

2.1. Види суб’єктів доказування в господарському процесі 19

2.2. Класифікація доказів у господарському процесі 22

ВИСНОВКИ 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (поточна редакція від 20.04.2014 року) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

2. Бабенко В. В. Доказування в господарському процесі : дис… канд. юрид. наук: 12.00.04 / Бабенко Вікторія Вікторівна ; Федерація професійних спілок України, Академія праці та соціальних відносин. – К., 2007. – 210 с.

3. Беляневич Б.Е. Арбітражне судочинство: визнання недійсними актів державних та інших органів: навчальний посібник / В.Е. Беляневич. – К.: Ін Юре, 2001 – 304 с.

4. Білецька Л. Доказування у господарському процесі України: на шляху до формування судових стандартів / Л. Білецька // Слово Національної школи суддів України . – 2013. – № 2. – С. 58-64.

5. Воложанин В.В. Предмет доказывания в советском гражданском процессе // Ученые записки Белорусского университета им. В.И.Ленина. Вып.25. Серия юридическая.-Минск.,1955. -216с.

6. Зернин Н.В. Проблемы удостоверения факта достоверности протоколов органов управления организаций / Н.В. Зернин // Нотариальный вестник. – 2006. – № 2. – С. 12-18.

7. Ковалишин О. Р. Докази в корпоративних спорах / О. Р. Ковалишин // Вісник Академії адвокатури України . – 2011. – Вип. 1. – С. 37-43.

8. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР /Под ред. М.К.Треушникова. – М., 1996. – 423 с.

9. Курс советского гражданского процессуального права. – М.,1981. – Т.1. – 464 с.

10. Курылев С.В. Сущность судебных доказательств //Труды Иркутского университета им. А.А.Жданова. Т.17. Серия юридическая. Вып.2.-Иркутск, 1956.-236 с.

11. Ніколенко Л.М. Доказування в господарському судочинстві: навч. посібник / Л.М. Ніколенко. – Одеса: Фенікс; Суми: Університетська книга, 2007. – 415 с.

12. Постанова Вищого господарського суду України від 04.06.2003 р. Справа №10/2.

13. Про акціонерні товариства : Закон України від 17 вересня 2008 р. (поточна редакція від 11.04.2014 року) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/514-17.

14. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ з питань приватизації та з корпоративних спорів : Закон України від 15 грудня 2006 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/483-16.

15. Про господарські товариства : Закон України від 19 вересня 1991 р. (поточна редакція від 11.04.2014 року) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12.

16. Про деякі питання застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2007 році : Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 18 березня 2008 р. // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 2.

17. Про деякі питання практики застосування норм Господарсько-процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2005 році та в першому півріччі 2006 року : Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 2 жовтня 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.gov.ua.

18. Про деякі питання практики призначення судової експертизи : Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 11 листопада 1998 р. // Вісник арбітражного суду України. – 1999. – № 1(5).

19. Рекомендації Президії Вищого господарського суду України «Про внесення змін та доповнень до деяких роз’яснень президії Вищого арбітражного суду України» від 31 травня 2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.gov.ua

20. Решетникова И.В., Ярков И.В. Гражданское право и гражданский процесс в современной России. – М.-Екатеринбург: Изд-во НОРМА, 1999. – 346 с.

21. Российское право и третье тисячелетие : Тезисы конференции. – М.,31 марта 2000 года. – 75 с.

22. Стефановский К. Разграничения гражданского и уголовного судопроизводства //Журнал министерства народного просвещения.-1873. – № 3. – С.263-269.

23. Таликін Є. А. Окремі аспекти доказування при застосуванні запобіжних заходів у господарському процесі / Є. А. Таликін // Університетські наукові записки . – 2008. – № 2. – С. 124-127.

24. Таликін Є. А. Проблема єдності господарської процесуальної форми через призму її структури / Є. А. Таликін // Форум права . – 2013. – № 3. – С. 644–651.

25. Чопко Ю. Оновлені принципи господарського процесу //Юридичний журнал. – 2002. – №4. – С. 38-43.

 

 

 

Код роботи – 799

Вартість – 400 грн.

Червень 20 2014

Докази та доказування в господарському процесі

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 5

1.1. Поняття доказів та доказування в господарському процесі 5

1.2. Предмет доказування в господарському процесі 11

РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИ ТА ОБЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 19

2.1. Види суб’єктів доказування в господарському процесі 19

2.2. Класифікація доказів у господарському процесі 22

ВИСНОВКИ 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (поточна редакція від 20.04.2014 року) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

2. Бабенко В. В. Доказування в господарському процесі : дис… канд. юрид. наук: 12.00.04 / Бабенко Вікторія Вікторівна ; Федерація професійних спілок України, Академія праці та соціальних відносин. – К., 2007. – 210 с.

3. Беляневич Б.Е. Арбітражне судочинство: визнання недійсними актів державних та інших органів: навчальний посібник / В.Е. Беляневич. – К.: Ін Юре, 2001 – 304 с.

4. Білецька Л. Доказування у господарському процесі України: на шляху до формування судових стандартів / Л. Білецька // Слово Національної школи суддів України . – 2013. – № 2. – С. 58-64.

5. Воложанин В.В. Предмет доказывания в советском гражданском процессе // Ученые записки Белорусского университета им. В.И.Ленина. Вып.25. Серия юридическая.-Минск.,1955. -216с.

6. Зернин Н.В. Проблемы удостоверения факта достоверности протоколов органов управления организаций / Н.В. Зернин // Нотариальный вестник. – 2006. – № 2. – С. 12-18.

7. Ковалишин О. Р. Докази в корпоративних спорах / О. Р. Ковалишин // Вісник Академії адвокатури України . – 2011. – Вип. 1. – С. 37-43.

8. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР /Под ред. М.К.Треушникова. – М., 1996. – 423 с.

9. Курс советского гражданского процессуального права. – М.,1981. – Т.1. – 464 с.

10. Курылев С.В. Сущность судебных доказательств //Труды Иркутского университета им. А.А.Жданова. Т.17. Серия юридическая. Вып.2.-Иркутск, 1956.-236 с.

11. Ніколенко Л.М. Доказування в господарському судочинстві: навч. посібник / Л.М. Ніколенко. – Одеса: Фенікс; Суми: Університетська книга, 2007. – 415 с.

12. Постанова Вищого господарського суду України від 04.06.2003 р. Справа №10/2.

13. Про акціонерні товариства : Закон України від 17 вересня 2008 р. (поточна редакція від 11.04.2014 року) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/514-17.

14. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ з питань приватизації та з корпоративних спорів : Закон України від 15 грудня 2006 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/483-16.

15. Про господарські товариства : Закон України від 19 вересня 1991 р. (поточна редакція від 11.04.2014 року) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12.

16. Про деякі питання застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2007 році : Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 18 березня 2008 р. // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 2.

17. Про деякі питання практики застосування норм Господарсько-процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2005 році та в першому півріччі 2006 року : Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 2 жовтня 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.gov.ua.

18. Про деякі питання практики призначення судової експертизи : Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 11 листопада 1998 р. // Вісник арбітражного суду України. – 1999. – № 1(5).

19. Рекомендації Президії Вищого господарського суду України «Про внесення змін та доповнень до деяких роз’яснень президії Вищого арбітражного суду України» від 31 травня 2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.gov.ua

20. Решетникова И.В., Ярков И.В. Гражданское право и гражданский процесс в современной России. – М.-Екатеринбург: Изд-во НОРМА, 1999. – 346 с.

21. Российское право и третье тисячелетие : Тезисы конференции. – М.,31 марта 2000 года. – 75 с.

22. Стефановский К. Разграничения гражданского и уголовного судопроизводства //Журнал министерства народного просвещения.-1873. – № 3. – С.263-269.

23. Таликін Є. А. Окремі аспекти доказування при застосуванні запобіжних заходів у господарському процесі / Є. А. Таликін // Університетські наукові записки . – 2008. – № 2. – С. 124-127.

24. Таликін Є. А. Проблема єдності господарської процесуальної форми через призму її структури / Є. А. Таликін // Форум права . – 2013. – № 3. – С. 644–651.

25. Чопко Ю. Оновлені принципи господарського процесу //Юридичний журнал. – 2002. – №4. – С. 38-43.

 

Код роботи – 799

Вартість – 350 грн.

Жовтень 10 2013

Правове регулювання заяви про вжиття запобіжних заходів у господарському процесі

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ    6

1.1. Поняття та ознаки запобіжних заходів у господарському процесі    6
1.2. Виникнення та розвиток інституту запобіжних заходів    8
1.3. Підстави вжиття запобіжних заходів    11

РОЗДІЛ 2. ВИДИ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ    15

2.1. Витребування доказів    15
2.2. Огляд  приміщень, в яких відбуваються дії,  пов’язані з порушенням прав    20
2.3. Накладення арешту на майно    21

РОЗДІЛ 3. РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ПРО ВЖИТТЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ    24

3.1.Вимоги до заяви про застосування запобіжних заходів    24
3.2. Порядок розгляду заяви    27
3.3. Процесуальні наслідки (значення) розгляду заяви    30

ВИСНОВКИ    32

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    34

1.    Виговская, М. Е. Обеспечительные меры арбитражного суда. Порядок исполнения решения / М. Е. Виговская, Е. В. Виговский // Гражданин и право. – 2003. – № 5. – С. 82-92.
2.    Фетюхин, М. В. Обеспечительное производство в арбитражном процессе: Дис. … канд. юрид. наук. / М. В. Фетюхин. – Казань, 2005. – 178 с.
3.    Осокина, Г. Л. Позов (теорія й практика) / Г.Л. Осокина. – М.: Городець, 2000. – 179 с.
4.    Арбитражный процесс: Учебник / Отв. редактор В. В. Ярков. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – 912 с.
5.    Ярков, В. В. Обеспечение иска в арбитражном процессе / В.В.Ярков // Законодательство. -1998. – № 10. – С. 56-59.
6.    Васьковский, Е.В. Учебник гражданского процесса /Под редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. – М.: Зерцало, 2003. – 566 с.
7.    Малышев, К. Курс гражданского судопроизводства: в 3 т. / К. Малышев. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Тип, 1876. – Т. 1. – 454 с.
8.    Покровский, И.А. История римского права / И.А. Покровский. – М.: Статут, 2004. – 540 с.
9.    Аннерс, Э. История европейского права / Э. Аннерс. – М.: Наука, 1996. – 395 с.
10.    Павлова, Н.В. Ускоренная судебная защита: Предварительные обеспечительные меры в коммерческом процессе / Н.В. Павлова. – Г.: Дело, 2005. – 304 с.
11.    Про внесення змін у деякі законодавчі акти України з питань інтелектуальної власності: Закон України від 4 липня 2002 року  № 34-IV р. (поточна редакція від 04.07.2002) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/34-15.
12.    Павлова, Н.В. Предварительные обеспечительные меры в международном гражданском процессе: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук. / Н.В. Павлова. – М., 2002. – 18 с.
13.    Беляневич, В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: (зі змінами й доповненнями за станом на 1 серпня 2007р.): Науково-практичний коментар. – Видання третє / В.Е. Беляневич. – К.: Видавництво «Юстиніан», 2008. – 872 с.
14.    Маковская, А. Арест морских судов по российскому законодательству / А. Маковская // Хозяйство и право. – 2002. – №3. – С. 92-103.
15.    Про затвердження Інструкції про здійснення виконавчих дій: Наказ Міністерства юстиції України від 15.12.1999р. № 74/5 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 51. – Ст. 2563.
16.    Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Закон України від 01.07.2004 р. № 1952-IV (поточна редакція від 01.01.2013) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
17.    Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: Закон України від 18.11.2003 р. № 1255- IV (поточна редакція від 19.11.2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1255-15.
18.    Кодекс торговельного мореплавства України: Закон України від 23.05.1995 р. № 176/95-ВР (поточна редакція від 05.01.2013) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/176/95-вр.
19.    Теория государства и права /  под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. – 2-е изд., изм. и доп. – М.: Инфра-М, 2002. – 616 с.
20.    Маковская, А. Арест морских судов по российскому законодательству / А. Маковская // Хозяйство и право. – 2002. – №3. – С. 92-103.
21.    Щесняк, А. Вопросы обеспечительного ареста судов в портах РФ /А. Щесняк // Хозяйство и право. – 2001. – № 10. – С. 92-99.
22.    Богуславский, М.М. Практика применения принципа иммунитета государства и проблема законодательного регулирования // Международное частное право: современная практика / Под ред. М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. – М., 2000. – С. 213-238.
23.    Господарське процесуальне право: Підручник/ В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос (ст.), В.П. Нагребельнии, Д.М. Лук я-нець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – 2-ге вид.,. пере-роб. і доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2009 – 378 с.
24.    Господарське право: Підручник / За ред. О.П.Подцерковного.- Харків: Одіссей, 2010. – 639с.
25.    Господарський кодекс України: зі змінами та доповн. станом на 18.12.2011 р. (відповідає офіційному текстові). – Київ: КМ Publishing, 2012. – 122 с.
26.    Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний,О.О. Квасніцька, Т.В. Степанова та ін.; за ред.. О.П. Подцерковного, М.Ю. Картузова. – Х. : Одіссей, 2011. – 400с.
27.    Господарське процесуальне право України: Підручник / Чернедчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П., Лук’яненець д.М.; за заг. ред.. В.Д. Чернедчука. – Суми : ВТД «Університетська книга» 2009. – 378 с.
28.    Хозяйственное процессуальное право Украины/ Е.О. Харитонов, Е.И. Харитонова, В.М. Коссак и др.; под ред. Е.И. Харитоновой. – Харьков, 2007. – 440 с.
29.     Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Основи господарського процессуального права України: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 220 с.
30.    Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 331 с.

Код роботи – 655

Вартість – 250 грн.