Квітень 08 2015

Структурно-логічні схеми

Зміст

 

 1. Структурно-логічна схема “Заходи впливу, що застосовуються Національним банком України за порушення банківського законодавства”

2. Структурно-логічна схема “Підстави та порядок застосування заходів впливу”

Список використаних джерел

 

Код роботи – 00898

Вартість – 150 грн.

Грудень 15 2014

Податки і збори ( Університет Шевченка)

Варіант 28

Зміст

 1. Основні функції бюджету. 2
 2. Структурно-логічні схеми “Загальна характеристика податків, що їх сплачують юридичні та фізичні особи”. 9

Структурно-логічна схема загальнодержавних податків і зборів, митних платежів  9

Структурно-логічна схема місцевих податків і зборів. 10

Список використаних джерел. 11

 1. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс] від 08.07.2010 р. № 2456-VI (остання редакція від 26.10.2014 р.). – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/7uicH1011.44. 22&nobreak=1.
 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (остання редакція від 08.11.2014 р.) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.

 

 1. Гетманець О. П. Напрямки удосконалення внутрішнього бюджетного контролю / О. П. Гетманець // Вісник господарського судочинства. – 2007. – № 4. – С. 91-94.
 2. Дем’янишин В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України : [монографія] / В. Г. Дем’янишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 496 с.
 3. Дехтяр Н. А.Особливості формування та реалізації бюджетної політики України у сфері державних видатків [Електронний ресурс] / Н. А.Дехтяр // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України . – 2014. – Вип. 38. – С. 124-133.
 4. Нагайчук В. В.Роль та значення бюджетного контролю у бюджетному менеджменті [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Сталий розвиток економіки . – 2014. – № 1. – С. 241-246.
 5. Письменна Т. Принципи бюджетного контролю: теоретична інтерпретація та практика виконання / Т. Письменна // Світ фінансів. – 2011. – № 4. – С. 115-127.
 6. Шашкевич О. Нова парадигма контролю за дотриманням бюджетного законодавства в Україні / О. Шашкевич // Світ фінансів. – 2011. – № 4. – С. 101-114.

 

Код роботи – 895

Вартість – 200 грн.

Жовтень 14 2013

Забезпечення інженерно-технічної безпеки діяльності суб’єктів підприємницької діяльності

Зміст

Вступ    3

Забезпечення інженерно-технічної безпеки діяльності суб’єктів підприємницької діяльності    5

Висновки    19

Список використаних джерел    21

1. Берлач А. І. Безпека бізнесу : навчальний посібник / А. І. Берлач. – К. : Університет «Україна», 2007. – 280с.
2. Горячева К. С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства: автореферат дис. … канд. екон. наук: 08.06.01 / К.С. Горячева; Київський національний університет технологій та дизайну. – К., 2006. – 16 с.
3. Журавка, Ф. О. Сутність і роль фінансової безпеки суб’єкта підприємництва в контексті забезпечення його економічної безпеки / Ф. О. Журавка, Л. А. Могиліна // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми, 2012. – Вип. 35. – С. 16 – 24.
4. Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : моногра¬фія / Г. В. Козаченко, В. П. Пономарьов, О. М. Ляшенко – К. : Лібра, 2003. – 280 с.
5. Кузенко Т.Б. Фінансова безпека підприємств / Т. Б. Кузенко, Л. С. Мартюшева, О. В. Грачов, О. Ю. Литовченко. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 300 с.
6. Матвійчук Л. О. Структура системи фінансової безпеки в управлінні підприємством / Л. О. -Матвійчук // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – №6. – С.194-197.
7. Малик О. В. Структура системи фінансової безпеки за умов глобалізації / О. В. Малик // Економіка та управління. – 2012. – № 6. – С. 132-137.
8. Судакова О. І. Стратегічне управління фінансовою безпекою підприємства / О. І. Судакова // Економічний простір. – 2008. – № 9. – С. 140-148.

Код роботи – 680

Вартість – 50 грн.