Жовтень 12 2015

Кримінальнй процес ( Універстет Шевченка )

Зміст

Двоє осіб 19 лютого 2015 року приблизно о 18 годині 30 хвилин на перехресті вулиць Калинової та Косіора в м. Дніпропетровську вчинили розбійний напад на гр-на Сомова С.С., в ході якого заволоділи його майном на загальну суму 1380 грн.

Протокол  огляду місця події 3

Постанова про залучення захисника. 5

Список використаних джерел. 6

Список використаних джерел

 

 1. Збірка взірців процесуальних документів та коментарі до них. [С.М. Алфьоров, С.М. Міщенко, О.Ю. Тататров, В.І.Фаринник та ін] за аг. ред.. В.І.Сліпченка – Київ:ТОВ “АРТ – Дизайн”, 2012. – 198 с.
 2. Зразки процесуальних документів кримінального провадження : практичний посібник / упоряд. А. В. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2013. – 332 с.
 3. Кримінальне процесуальне право України [Текст] : навч. посіб. / [Беляєва Катерина Володимирівна та ін.] ; за ред. проф. В. Г. Гончаренка та В. А. Колесника ; Акад. адвокатури України. – К. : Юстініан, 2014. – 573 с.
 4. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар / Відп. редактор: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. – Х.: Одіссей, 2013. – 1104 с.
 5. Яновська О. Г. Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту : посібн. / О.Г. Яновська, Л.Л. Лазебний. – К. : Прецедент, 2013. – 160 с.

 

Код роботи – 00949

Вартість – 200 грн.

Грудень 15 2014

Задача з кримінального процесу ( Університет Шевченка)

 

Задача

Міським судом під головуванням Кохана був винесений обвинувальний вирок щодо Савіна.

Після скасування цього вироку та повторного розгляду її в міському суді вона розглядалася в апеляційному обласному суді, у складі якої був і суддя Кохан, обраний на той час до складу апеляційного обласного суду. Вирок на цей раз було залишено без змін.

Чи може бути ця обставина підставою для скасування ухвали суду апеляційної інстанції, якою вирок залишено без змін?

 

Код роботи – 884

Вартість – 70 грн.

Грудень 15 2014

Задачі з кримінального процесу.(Одеська нац. юр. академія)

 

Варіант 3

 

Зміст

Вступ. 3

 1. Поняття і мета доказування у кримінальному процесі 4
 2. Поняття і сутність негласних слідчих (розшукових) дій. 10
 3. Загальні особливості провадження у справах про застосування примусових заходів медичного характеру. 14

Задача. 17

Коваль вироком місцевого суду засуджений за крадіжку по ч.3 ст. 185 КК до 4 років позбавлення волі. В апеляційному порядку вирок оскаржений не був. Через місяць після набрання вироком законної сили засуджений звернувся до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ з касаційною скаргою, в який просив про пом’якшення покарання, пославшись на те, що суд не врахував наявність пом’якшуючих обставин.

Чи підлягає розгляду така скарга?

В чому полягає сутність касаційного провадження, його відмінність від апеляційного провадження?

Висновки. 19

Список використаних джерел. 20

 1. СтахівськийС.М. Кримінально-процесуальні засоби доказування : дис… д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Стахівський Сергій Миколайович ; Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2005. – 414 с.
 2. Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве. – К., 1984. – 134 с.
 3. Нор В.Т. Проблеми теорії і практики судових доказів. – Львів, – 1978. – 112 с.
 4. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України. – К., 1999. – 536 с.
 5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651%D1%94-17/paran188#n188.
 6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : У 2 т. Т. 1 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова – X. : Право, 2012. – 768 с.
 7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.:Юстініан, 2012. – 1224 с.

 

Код роботи – 882

Вартість – 200 грн.