Лютий 02 2018

Задача № 6, № 7. Екологічне право (01077)

Зміст

1. Задача №6

Кожен із подружжя Сидоренків, як члени колективного сільськогосподарського підприємства “Промінь” одержали сертифікати на право на земельну частку (пай).
У травні 2013 року громадянка Сидоренко Олена Сергіївна відповідно до своєї заяви та згідно з рішенням сільської ради одержала земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства та правопосвідчуючий документ.
У квітні 2016 року громадянка Сидоренко вирішила продати належну їй на праві приватної власності земельну ділянку у зв’язку з чим звернулась до нотаріуса за посвідченням договору купівлі-продажу. Нотаріус погодився засвідчити цей правочин, але за умови якщо не буде заперечень з боку чоловіка.
Громадянка Сидоренко О.С. не погодилась з думкою нотаріуса, вважаючи, що земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства знаходиться в її особистій приватній власності, а відтак згода чоловіка, який також має право на виділення своєї земельної ділянки в натурі ( на місцевості) не потрібна.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.
2. Назвіть особливості правового режиму сільськогосподарських земель.
3. Чи грунтуються на чинному законодавству позиції нотаріуса та громадянки Сидоренко О. С.

2. Задача №7

У квітні 2015 року громадянин Росії Іванов І.В. отримав у спадщину на території України житловий будинок та земельну ділянку для ведення садівництва.
У травні 2015 року громадянин Іванов І.В. звернувся в структурний підрозділ Центру державного земельного кадастру при Держкомземі України, за місцем знаходження земельної ділянки, з заявою щодо виготовлення Державного акту на право власності на земельну ділянку та його державної реєстрації, а у листопаді 2015 року громадянин Іванов одержав правопосвідчуючий документ.
У грудні 2016 року громадянин Іванов І.В. вирішив продати житловий будинок і земельну ділянку. Приватний нотаріус погодився посвідчити договір купівлі-продажу житлового будинку та відмовився від посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки для ведення садівництва, оскільки вважав, що відповідно до п.4 ст.81 ЗК України громадянин Іванов втратив право власності на земельну ділянку сільсогосподарського призначення.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.
2. Які особливості набуття та реалізації права приватної власності на землі сільськогосподарського призначення іноземцями та особами без громадянства ?
3. Проаналізуйте відповідь нотаріуса.

Список використаних джерел    11

1.    Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (остання редакцiя вiд 30.09.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
2.    Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (остання редакція від 02.11.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/земельний%20кодекс%20україни.
3.    Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III (остання редакція від 10.11.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.
4.    Закон України «Про особисте селянське господарство» від 15.05.2003 № 742-IV (остання редакція від 05.04.2015). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/742-15.
5.    Григоренко А.В. Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар. Видавництво ЦУЛ. 2016 р. – С. 512.

Код роботи — 01077

Вартість — 150 грн.

Лютий 02 2018

Задача №3. Екологічне право (01076)

Задача №3

Гр. Федоров М., зареєстрований в смт. Ярмолинці Хмельницької області, звернувся до Великодимерської сільської ради Броварського району Київської області із заявою, в якій зазначав про своє бажання вести фермерське господарство, для чого просив надати йому в порядку безоплатної приватизації земельну ділянку із земель сільськогосподарського призначення площею 3,5 га.
У відповіді сільської ради за підписом її голови було вказано, що рада не має можливості задовольнити прохання гр. Федорова М. з наступних підстав. Так, надання земельних ділянок для ведення фермерського господарства здійснюється відповідно до спеціальної процедури, для чого попередньо необхідно отримати висновок про придатність для ведення такого господарства. Крім того, земельні ділянки для ведення фермерського господарства можуть бути надані лише особам, які проживають на території Броварського району, і тільки за межами населених пунктів, а тому питання щодо такого надання має право вирішувати лише обласна рада.
Не погоджуючись із такою відмовою, Федоров М. оскаржив її до суду.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.
2. Який порядок надання земельних ділянок для ведення фермерського господарства?
3. Надайте правову оцінку вимога гр. Федорова М.
4. Надайте правову оцінку позиції ради.
5. Вирішіть справу.

Список використаних джерел

1.    Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (остання редакцiя вiд 30.09.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
2.    Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (остання редакція від 02.11.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/земельний%20кодекс%20україни.
3.    Закон України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 № 973-IV (остання редакція від 01.05.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/973-15.
4.    Григоренко А.В.  Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар. Видавництво ЦУЛ. 2016 р. – С. 512.

Код роботи — 01076

Вартість — 75 грн.

Лютий 02 2018

Задача №1. Екологічне право (01075)

Задача №1

Гр. Федоренко В., який працював з 1994 р. по 1999 р. в КСП „Надія”, с. Стежки Канівського району Черкаської обл., отримав при паюванні земель КСП земельну частку (пай), право на яку підтверджено відповідним сертифікатом.
В 1999 р. КСП „Надія” було ліквідовано, а землі, які належали йому на праві колективної власності, були частково передані в оренду СТОВ „Лан” (50 га), а частково – у власність ВАТ „Аграрна країна” (76 га).
В 2016 р. гр. Федоренко В. звернувся до голови Канівської райдержадмінінстрації із заявою про виділення йому в натурі земельної частки (паю) із земель, орендованих СТОВ „Лан”. У відповіді голови РДА зазначалось про неможливість задоволення заяви Федоренка, що обґрунтовувалось наступним. По-перше, вирішення питань щодо виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) є компетенцією районної ради. По-друге, із ліквідацією КСП „Надія” право на земельну частку (пай) Федоренка є припиненим. По-третє, землі, орендовані СТОВ „Лан”, зайняті багаторічними насадженнями, а тому не можуть бути об’єктом паювання.
Федоренко В. звернувся за роз’ясненнями до юристів Спілки захисту земельних прав селян.
1. Визначте коло суспільних правовідносин.
2. Який порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)?
3. Надайте правову оцінку позиції голови РДА.
4. Яку консультацію повинні надати юристи гр. Федоренку В. ?

Список використаних джерел

1.    Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (остання редакцiя вiд 30.09.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
2.    Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (остання редакція від 02.11.2016). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/земельний%20кодекс%20україни.
3.    Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» від 05.06.2003 № 899-IV (остання редакція від 27.06.2015). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/899-15.
4.    Постанова Кабінету Міністрів України «Про організацію робіт та методику розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)» від 4 лютого 2004 р. N 122 (остання редакція від 19.06.2015). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/122-2004-п.
5.    Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І. Науково практичний коментар Земельного кодексу України, 5-те видання, змінене і доповнене. – К.: Алерта, 2013. – 544 с.

Код роботи — 01075

Вартість — 75 грн.