Квітень 08 2015

Умови дійсності господарських договорів. Задачі ( Університет Шевченка)

Варіант 7

 

Зміст

Умови дійсності господарських договорів. 3

Задача № 1. 15

Власник майна приватного підприємства «Квант» вирішив реорганізувати приватне підприємство у відкрите акціонерне товариство.

Які переваги і недоліки такого рішення? Чи потрібно власнику майна приватного підприємства шукати співзасновників ВАТ? Які дії необхідно вчинити для здійснення реорганізації?

Задача № 2. 21

Здійснюючи перевірку ТОВ«Ліга-Нова», податковий орган виявив факт бездоговірного відвантаження ТОВ комплектуючих на користь ЗАТ «Фаворит». ТОВ«Ліга-Нова» вказало на наявність між ним та ЗАТ «Фаворит» усної угоди про поставку комплектуючих, яка була виконана належним чином, що підтверджується рахунком-фактурою, відпускною накладною, податковою накладною та платіжним дорученням на оплату товару. Податковий орган подав до суду позов про визнання усної угоди між ТОВ«Ліга-Нова» та ЗАТ «Фаворит» недійсною. Відповідачі наполягали на дійсності угоди.

Дайте правову оцінку обставинам справи. Чи підлягають позовні вимоги задоволенню? 

Список використаних джерел. 25

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (остання редакція від 24.07.2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15
 2. Про акціонерні товариства : Закон України від 17.09.2008 № 514-VI (остання редакція від 01.06.2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/514-17
 3. Постанова Пленум Вищого Господарського Суду України № 11 від 29.05.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0011600-13/print1406891114470089.
 4. Постанова Пленум Вищого Господарського Суду України № 18 від 26.12.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0018600-11/print1406891114470089.
 5. Господарське право : підручник / Д.В. Задихайло, В.М. Пашков, Р.П. Бойчук та ін.; за заг.ред. Д.В. Задихайло, В.М. Пашкова. – Х.: Право, 2012. – 696 с.
 6. Господарське право України : підручник : у 2 ч. Ч. 1. / [Андрєєва О. Б., Жорнокуй Ю. М., Гетманець О. П. та ін.]. – Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. – 340 с.
 7. Смолин Г. В. Господарське право України. Загальна частина : навч. посіб. / Г. В. Смолин ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Л. : ЛДУВС, 2013. – 551 с.
 8. Щербина В. С. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. – 6-те вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 636 с.

 

Код роботи – 00907

Вартість – 200 грн.

Квітень 08 2015

Умови дійсності господарських договорів. Задачі ( Університет Шевченка )

Варіант 7

 

Зміст

Умови дійсності господарських договорів. 3

Задача № 1. 12

Власник майна приватного підприємства «Квант» вирішив реорганізувати приватне підприємство у відкрите акціонерне товариство.

Які переваги і недоліки такого рішення? Чи потрібно власнику майна приватного підприємства шукати співзасновників ВАТ? Які дії необхідно вчинити для здійснення реорганізації?

Задача № 2. 17

Здійснюючи перевірку ТОВ«Ліга-Нова», податковий орган виявив факт бездоговірного відвантаження ТОВ комплектуючих на користь ЗАТ «Фаворит». ТОВ«Ліга-Нова» вказало на наявність між ним та ЗАТ «Фаворит» усної угоди про поставку комплектуючих, яка була виконана належним чином, що підтверджується рахунком-фактурою, відпускною накладною, податковою накладною та платіжним дорученням на оплату товару. Податковий орган подав до суду позов про визнання усної угоди між ТОВ«Ліга-Нова» та ЗАТ «Фаворит» недійсною. Відповідачі наполягали на дійсності угоди.

Дайте правову оцінку обставинам справи. Чи підлягають позовні вимоги задоволенню? 

Список використаних джерел. 19

 

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (остання редакція від 24.07.2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15
 2. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI (остання редакція від 01.06.2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/514-17
 3. Вінник О.М. Господарське право: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге вид.,змін. та доп. – К.: Правова єдність. – 2009. – 766 с.
 4. Господарське право : підручник / Д.В. Задихайло, В.М.Пашков,Р.П.Бойчук та ін.; за заг.ред.Д.В.Задихайло, В.М.Пашкова. – Х.:Право, 2012. – 696 с.
 5. Господарське право України : підручник : у 2 ч. Ч. 1. / [Андрєєва О. Б., Жорнокуй Ю. М., Гетманець О. П. та ін.]. – Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. – 340 с.
 6. КучерВ.О. Господарське право: курс лекцій / В.О. Кучер, В.М. Парасюк. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 380 с.
 7. Щербина В. С. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. – 6-те вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 636 с.

 

Код роботи – 00903

Вартість – 200 грн.

 

Квітень 08 2015

Види акціонерних товариств: порівняльна характеристика. Задачі ( Університет Шевченка )

Варіант 6

Зміст

 

Види акціонерних товариств: порівняльна характеристика. 3

Задача № 1. 4

Здійснюючи розрахунки з постачальниками продукції, керівник державного комерційного підприємства «Спецбуд» передав у власність одного з постачальників закріплений за підприємством вантажний автомобіль.

Яким є правовий титул майна державного комерційного підприємства?  У чому полягає зміст цього правового титулу? Чи правомірне рішення керівника?

 

Задача № 2. 4

Підприємство «Мрія» звернулося до обленерго з пропозицією про укладання договору на постачання електроенергії з 1 січня 2008 р. Обленерго направило підприємству для підписання два примірники відповідного договору. Підприємство підписало договір з протоколом розбіжностей до нього, у якому збільшило обсяг електроенергії, яка підлягала постачанню, виходячи з власних виробничих потреб. Відповіді щодо протоколу розбіжностей від обленерго підприємство не отримало.     

З 1 січня 2008 р. обленерго почало постачати електроенергію підприємству у обсягах, визначених у основному тексті договору, а не у протоколі розбіжностей. Підприємство звернулося до господарського суду з позовом про спонукання обленерго до виконання договору в повному обсязі. Обленерго заперечувало проти позову, вказуючи, що не має можливості постачати електроенергію у збільшеному обсязі, не підписувало протоколу розбіжностей, а відтак чинним є основний текст договору.

Дайте оцінку обставинам справи. Чи підлягають позовні вимоги задоволенню?

Список використаних джерел. 4

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (остання редакція від 24.07.2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page.
 2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003  № 435-IV (остання редакцiя від 24.07.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15.
 3. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII (остання редакція від 08.05.2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.
 4. Про акціонерні товариства : Закон України від 17 вересня 2008 р. (поточна редакція від 11.04.2014 року) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/514-17.
 5. Про господарські товариства : Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-XII (остання редакція від 28.03.2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1576-12/page.
 6. Вінник О.М. Господарське право: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге вид.,змін. та доп. – К.: Правова єдність. – 2009. – 766 с.
 7. Господарське право України : підручник : у 2 ч. Ч. 1. / [Андрєєва О. Б., Жорнокуй Ю. М., Гетманець О. П. та ін.]. – Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. – 340 с.
 8. КучерВ.О. Господарське право: курс лекцій / В.О. Кучер, В.М. Парасюк. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 380 с.

 

 

Код роботи – 00900

Вартість – 200 грн.