Жовтень 14 2013

Досудове врегулювання адвокатом господарського спору( Схема )

Завдання

Необхідно накреслити одну схему щодо діяльності адвоката. Необхідні ресурси можна брати з відповідного Закону, кодексів тощо, тобто будь-які процесуальні дії чи процес з питань адвокатури

Досудове врегулювання адвокатом господарського спору

Список використаних джерел

1.    Цивільний кодекс України від 16 січ. 2003 р. (поточна редакція від 18 жовт. 2012 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
2.    Господарський процесуальний кодекс України від 06 листоп. 1991 р. № 1798-XII (остання редакція від 18.01.2013) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.
3.    Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05 лип. 2012 р. № 5076-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5076-17.

Код роботи – 691

Вартість – 70 грн.

Вересень 04 2013

Правила адвокатської етики

Зміст

1. Поняття адвокатури. Вимоги до адвокатів 3
2. Правила адвокатської етики 6
3. Гарантії адвокатської діяльності 11
Список використаних джерел 19

Вартість роботи – 70 грн.
Код роботи – кадра327

Вересень 04 2013

Тези, аргументи помилки з виступу адвоката

Зміст

1. Тези, аргументи та помилки з виступу адвоката 3

2. Виступ адвоката. 4

Список використаних джерел 14

1. Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141.
2. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131
3. Кримінально процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради УРСР, 1961, № 2 ст. 15
4. Адвокатура та судова риторика. Навч. – метод. посiбник для СРС. – К.: Яновська О.Г. КНЕУ, 2008. – 131с.
5. Адвокатура Украiни. Навч.посiбник. – К.: Яновська О.Г. Юрiнком Iнтер, 2007. – 280с.
6. Риторика загальна та судова: Навч. посіб. / С.Д. Абрамович, В.В. Молдован, М.Ю. Чикарькова – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.
7. Риторика: загальна та судова: Навч. посіб. — 2-ге вид. —Молдован В.В. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 320 с.
8. Судова риторика : теорія і практика. Молдован В.В. Видавництво “Юрінком Інтер”, 2009 р. – 415 с.
9. Судова риторика. Навчальний посібник -К.: Молдован В. В. Кондор, 2008 – 328с.

Вартість роботи – 70 грн.
Код роботи – к387